Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Měsíčník pro otázky železniční techniky a ekonomiky. 1. číslo 1962. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1962.

130,00 Kč

Text v němčině. Katalog modelů vlaků a příslušenství. Velmi krásně upravená propagační brožura. Zeuke and Wegwerth, Berlin bez datace.

430,00 Kč

Orbis, Praha 1956. Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze. Grafická úprava, obálka a vazba Jiří Ledr. 1. vydání. Obsahuje celostránkové černobílé fotografie na křídovém papíře.

170,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1956. Vysoká škola pro řidiče; jízda za zhoršených podmínek; sportovní jízda.

130,00 Kč

Kompletní ročník IV, 13 čísel, vše co vyšlo před zákazem v dubnu 1948. Mnoho dobových vyobrazení letadel.

830,00 Kč

Librairie Delagrave, Paris 1926. Mnoho technických vyobrazení aut a rozkládacích příloh.

830,00 Kč

Obsahuje spoustu černobílých mapek, schémat a nákresů. Planografie a ústav reprodukční, Praha 1948. První vydání.

530,00 Kč

Verlag Neues Leben, Berlin 1960. Kniha o železnici. Doplněno černobílými nákresy, obrázky a fotkami.

170,00 Kč

Verlag Neues Leben, Berlin 1962. Kniha o železnici. Doplněno černobílými nákresy, obrázky a fotkami.

130,00 Kč

Frederick Warne, Londýn 1966. Popisuje 100 různých typů lodí, obsahuje 16 barevných příloh, 16 fotografií a 96 kreseb.

230,00 Kč

Katalog