Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Rady, plánky, návody pro lodní modeláře. Konvolut 3 čísel. Čísla 2, 4 a 5. Obsahuje technické výkresy. Modela, Praha 1977, 1982 a 1983.

570,00 Kč

Rady, plánky, návody pro lodní modeláře. Galiony, Rusko japonská válka 1904 - 1905, hamakové zábradlí, americké lodivodské čluny, Estrecho de Magallanes, Jak na to?, NAČI. Číslo 5. Obsahuje 7 technických výkresů. Modela, Praha 1982.

330,00 Kč

Obálka Miloslav Fulín. Ilustrace Karel Toman(strana 155 až 165). Naše vojsko, Praha 1973. 1. vydání.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1981. 1. vydání.

230,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1956. Vysoká škola pro řidiče; jízda za zhoršených podmínek; sportovní jízda.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1956. Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze. Grafická úprava, obálka a vazba Jiří Ledr. 1. vydání. Obsahuje celostránkové černobílé fotografie na křídovém papíře.

170,00 Kč

Obsahuje spoustu černobílých mapek, schémat a nákresů. Planografie a ústav reprodukční, Praha 1948. První vydání.

530,00 Kč

Měsíčník pro otázky železniční techniky a ekonomiky. 1. číslo 1962. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1962.

130,00 Kč

Film, technika, televise. Faukner, Praha 1937. Kompletní ročník- 12 čísel. Mnoho schémat a vyobrazení.

530,00 Kč

Kompletní ročník IV, 13 čísel, vše co vyšlo před zákazem v dubnu 1948. Mnoho dobových vyobrazení letadel.

830,00 Kč

Barevný katalog aut značky Chrysler. Text v angličtině. Chrysler Corporation, ??.

1300,00 Kč

Katalog modelové železnice zn. Zeuke. Zeuke und Wegwerth kg, Berlin bez datace.

330,00 Kč

Miny, mnoho dobových fotografií včetně nákresů. Text v angličtině. His Majesty´s stationery office, London 1943.

730,00 Kč

Svaz pro spolupráci s armádou, Praha 1983.

230,00 Kč

Text v angličtině. Squadro/signal publications, 1996.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho obrázků. Rudý říjen - Národní podnik Gottwaldov, bez datace.

130,00 Kč

Katalog železničních modelů zn. Zeuke. Bez datace- chybí strany.

330,00 Kč

ÚNM, Praha 1973.

130,00 Kč

Část V. - Mechanické části a celková rekonstrukce. "Učební texty pro strojvedoucí a údržbáře motorových lokomotiv". Dopravní nakladatelství, Praha 1960.

330,00 Kč

Edice Výcviková knižnice řidičů, svazek 2. Obálka a ilustrace František Škoda. Naše vojsko, Praha 1955. 1. vydání.

130,00 Kč

Mnoho obrázků, schémat. Naše vojsko, Praha 1948.

130,00 Kč

Edice Nové obzory, svazek 30. Čsl. grafická Unie, Praha 1939.

530,00 Kč

Oba díly dohromady v jednom svazku. Na prahu letů do Vesmíru, K letadlům budoucnosti. Orbis, Praha 1949. Ilustrace v textu Pavel Semerád. 80 stran příloh na křídovém papíře. 1. vydání.

430,00 Kč

Kniha o vývoji a druzích dopravních prostředků. Mladá fronta, Praha 1955.

230,00 Kč

Katalog