Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Železnice. Ilustrace, obálka a úprava Vladimír Hájek. Nakladatelství dopravy a spoju, Praha 1969. 1. vydání.

130,00 Kč

Železnice - ročenka 1975. Mnoho fotografií. Text v němčině. VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin 1975.

170,00 Kč

Železnice - ročenka 1967. Mnoho vyobrazení. Text v němčině. VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin 1966.

230,00 Kč

Železnice - ročenka 1965. Mnoho fotografií. Text v němčině. VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin 1964.

230,00 Kč

Ze začátků našeho letectví. Obálka, vazba a ilustrace Miloš Hrbas. Mladá fronta, Praha 1955.

330,00 Kč

Ze sbírek vojenského muzea v Praze. Naše vojsko, Praha 1986. 1. vydání.

230,00 Kč

Vyprávění o nejdelší koněspřežní železnici evropského kontinentu, jejím vzniku, stavbě a zániku. Nadas, Praha 1968. 1. vydání.

130,00 Kč

Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1963. 1. vydání. Obsahuje dvě části, textovou a obrázkovou a 36 obrázků ve formě příloh. Mnoho ilustrací a schémat.

630,00 Kč

Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1962. 2. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací a grafů vevázaných v knize i v příloze.

330,00 Kč

Vodní doprava. Obsahuje mnoho obrázků. Karel Synek, Praha 1938.

230,00 Kč

Verlag Neues Leben, Berlin 1962. Kniha o železnici. Doplněno černobílými nákresy, obrázky a fotkami.

130,00 Kč

Verlag Neues Leben, Berlin 1960. Kniha o železnici. Doplněno černobílými nákresy, obrázky a fotkami.

170,00 Kč

Úvod do automobilismu. Škubal a spol., Praha, 1946. 4. vydání.

130,00 Kč

ÚV Svaz pro spolupráci s armádou, Praha 1976. Mnoho vyobrazení.

330,00 Kč

Úplný přehled nejproslulejších lokomotiv světa. Rebo Production, Čestlice 1999.

270,00 Kč

ÚNM, Praha 1973.

130,00 Kč

Udržovací příručka. 43 vyobrazení. Veb Fachbuchverlag, Leipzig 1961.

230,00 Kč

Udržovací příručka pro osobní vůz. Mnoho nákresů . Text česky. VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, 1968.

230,00 Kč

Učebnice pro 1., 2. a 3. ročník odborných učilišť a učňovských škol oboru automechanik i pro všechny zájemce o motorismus. Mnoho obrázků. Nakladatelství technické literatury, Praha 1971, 1. vydání.

230,00 Kč

Učební texty, A/3. Řada vyobrazení. Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1959.

330,00 Kč

Text ve slovenštině. Na straně 160 vložena skládaná příloha. 144 obráků, 6 tabulek. Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava 1973.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Mnoho obrázků. Alfa, Bratislava 1989. 1. vydání.

130,00 Kč

Text ve slovenštině. Fortuna Print, Bratislava 1994.

130,00 Kč

Text ve italštině.Nakladatelské Katalog železničních modelů, barevná celostránková vyobrazení, vložen originální ceník.

330,00 Kč

Text v němčině. Transpress Veb Verlag für Verkehrswesen, Berlín 1980.

130,00 Kč

Katalog