Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Beskydské rehabilitační centrum Čeladná 2008. 3. opravené a rozšířené vydání.

130,00 Kč

Wart, Třinec 2011, 2012, 2013. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

4300,00 Kč

Vydalo Oddělení správy zámku a památkové péče OŠK Magistrátu města Karviné. Karviná 2005. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Vydalo Oddělení správy zámku a památkové péče OŠK Magistrátu města Karviné, Karvíná 2004. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Vydalo Oddělení správy zámku a památkové péče OŠK Magistrátu města Karviné, Karviná 2004. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Tilia, Šenov 1998. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Published by the Department of Castle Administration and Monument Care of the Office of the Secretary of the City of Karviná, Karviná 2002. 1st edition. Contains many photographs.

230,00 Kč

Nákladem Slezského kulturního ústavu, Praha 1940. Studie podle urbářů panství z let 1577,1621, 1692 a 1755. Svazek 1.

830,00 Kč

Osvěta, Praha 1952. 1. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

130,00 Kč

JOTA, Brno 2010. 1. vydání.

130,00 Kč

Academia, Praha 1999. Dotisk 1. vydání.

130,00 Kč

Suprafon, Praha 1971. 1. vydání.

430,00 Kč

Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, Brno 1935.

130,00 Kč

WART, Třinec 2015. 1. vydání. nevyskytuje se.

1300,00 Kč

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1994. 1. vydání. Obsahuje mapy Bruntálu, Jeseníku a Krnova (stav k roku 1948).

330,00 Kč

Česká rada, Praha 1913. Věnování autora.

270,00 Kč

Vydavatelské sdružení Bartovský, Hranice 1924.

830,00 Kč

Montanex, Ostrava 2014. 1. vydání.

230,00 Kč

Frenštát pod Radhoštěm, 1934. Dřevoryt L. Parma.

130,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1964. 1. vydání.

130,00 Kč

Březová, 2013. 1. vydání.

130,00 Kč

Muzeum Tešínska, Český Těšín 2005. 1. vydání.

330,00 Kč

Centrální hospodářské skladiště v Opavě. nedatováno. 1x mapa.

530,00 Kč

Katalog