Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Centrální hospodářské skladiště v Opavě. nedatováno. 1x mapa.

530,00 Kč

Ostravská univerzita, Ostrava, filozofická fakulta 2005. 1. vydání.

130,00 Kč

Zemský Cizinecký svaz pro Moravu a Slezsko, Brno 1923.

530,00 Kč

Knižnice Ústředního národního výboru zemského hlavního města Opavy. Řada B - svazek 1.

170,00 Kč

Olomouc, 1906. Ročník XVII. svazek 1.

230,00 Kč

Obec Supíkovice 2014. Obsahuje mnoho dobových fotografií.

330,00 Kč

Slezská univerzita v Opavě, 2011. 1. vydání, pouze 200 kusů.

430,00 Kč

Slezská univerzita v Opavě, 2011. 1. vydání, pouze 200 kusů.

430,00 Kč

Iskra, Hrabyně 1938. Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

L. Mazáč, Praha 1983. Kresby Josefa Weniga.

270,00 Kč

A. Píša Kníhkupec, Brno 1906.

530,00 Kč

Ve světle vzpomínek a kronik. Vydal Městský národní výbor, Ostrava 1965. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Nákladem Josefa Krbala, Vrchlabí 1946.

170,00 Kč

Paseka, Praha 2010. 1. vydání.

170,00 Kč

Paseka, Praha 2010. 1. vydání.

170,00 Kč

Paseka, Praha 2009. 1. vydání.

170,00 Kč

Nákladem učitelstva, Příbor 1898. Řada příloh a fotografií, na konci knihy je mapa.

4300,00 Kč

Montanex, Ostrava-Mariánské Hory, 2005. text angličtina němčina,polština.

130,00 Kč

Wart, Třinec 1997. 1. vydání. text česky,polsky,německy,anglicky.

170,00 Kč

Obecní úřad Bernartice nad Odrou 1996.

530,00 Kč

Městský úřad v Klimkovicích, 1994.

230,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010.

130,00 Kč

ČTK, Praha 1975. Obsahuje 8 rytin.

330,00 Kč

Artaria, Wien nedatováno.

2700,00 Kč

Katalog