Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Soukromý tisk ze cvičné školní dílny odborné obvodové školy grafické v Mor.Ostravě, 1940. Výtisk č. 11/100. Hezká obálka v avantgardním duchu.

230,00 Kč

Nákladem "Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje" Brno 1930.

130,00 Kč

Vydal MěstV KSČ a MěstNV, Budišov and Budišovkou 1976.

330,00 Kč

Svaz českých spolků okrašlovacích v Praze, ročník V. 1909.

530,00 Kč

Praga Mystica, Praha 2003. Obsahuje mnoho fotografií, dedikace autora.

130,00 Kč

Okrašlovací spolek ve Znojmě, Znojmo 2011. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

W. Krommer, Freudenthal (Bruntál). Nedatováno. Text v němčině. Příběhy a dějiny Jeseníku. Vzácné 1. vydání! Dílo rodáka z Vrbna pod Pradědem, Josefa Lowaga (1949-1911), bylo v průběhu 20. století oceněno mnoha literárními historky jako klíčový pramen k poznání lidové slovesnosti a kultury původního sudetského obyvatelstva Jeseníků. Pověsti a báje, které Lowag sebral a literárně zpracoval, pomohly mnoha autorům, kteří se po II. světové válce, tedy po vyhnání německého obyvatelstva, rozhodli tyto ...

3300,00 Kč

Vydal Městský národní výbor v Orlové, Orlová 1973. 1. vydání.

230,00 Kč

Academia, Praha 1985. 1. vydání. Obsahuje mnoho obrázků.

130,00 Kč

Pozora, Olomouc 1923.

1300,00 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Valašské Meziříčí, 1935.

130,00 Kč

Nákladem pražského odboru Pohorské jednoty Radhošť, Praha. Nedatováno. Uvnitř dvě originální fotografie Beskyd.

330,00 Kč

Miloš Kašlík a St. Indruch, Valašské Meziříčí. Nedatováno. Podpis autora. Obsahuje 30 původních dřevorytů autora.

530,00 Kč

Česká Akademie věd a umění, Praha 1947. díl I. A-H.

930,00 Kč

L.Mazáč Praha. Nedatováno.

230,00 Kč

Profil, Ostrava 1990. 1. vydání. Obsahuje přílohu s okresními mapami.

170,00 Kč

Profil, Ostrava 1968. 1. vydání. Obsahuje mnoho černobílých fotografií.

230,00 Kč

R. Promberger, Olomouc 1933. 2. vydání.

330,00 Kč

Český geologický ústav, Praha 1992. 1. vydání.

230,00 Kč

Katalog