Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Praha, 1911.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Praha, 1912.

130,00 Kč

Praha, 1912.

130,00 Kč

Praha, 1913.

130,00 Kč

Praha, 1912.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Královské Vinohrady, Praha 1912.

130,00 Kč

Praha, 1913-14.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Tlačou kníhtlačiarskeho spolku v Turčianskom Sv.Martine. 1927.

330,00 Kč

ASCO, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Nedatováno. Unikátní dobové fotografie.

830,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno 1943.

130,00 Kč

Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Anglická verze mapy. Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Knihkupectví Fr. Řivnáče, Praha 1892.

630,00 Kč

Pamětní medaile "Za rozvoj podniku Romo Fulnek, n. p. rok 1979".

130,00 Kč

Časopis zlínských dětí, školní rok 1937-1938, nedatováno.

130,00 Kč

Velmi vzácná kniha obsahuje hasičské župy na Moravě a jejich historie,mnoho informací z jednotlivých měst i vesnic, mnoho fotografií. Vydala Ústřední jednota hasičská Markrabství moravského 1898.

5300,00 Kč

Montanex, Ostrava 2002.

170,00 Kč

Katalog