Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Slezské zemské muzeum Opava, 2016. 1. vydání. Text česky,německy.

430,00 Kč

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 1999.

330,00 Kč

Slezské zemské muzeum Opava, 2017. 1. vydání.

130,00 Kč

Klub historický a státovědný v Prostějově, 2012. 1. vydání.

130,00 Kč

Academia, Praha 2010. 1. vydání.

530,00 Kč

Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 2002. 1. vydání.

230,00 Kč

Karel Veselý, Plzeň 1993.

130,00 Kč

Město Příbor, 2006.

130,00 Kč

Grafický ateliér Šamaj, Příbor nedatováno. 1. vydání. Dedikace autorů. Text, v němčině,angličtině.

170,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno 1946.1. vydání.

130,00 Kč

Josef Zeibrdlich, Praha 1934.

130,00 Kč

Karel Dvořáček, Bzenec 1918.

330,00 Kč

Státní archív v Opavě, Opava 1974. 2 svazky.

970,00 Kč

Občanské knihtiskárny, Praha 1922, 1923, 1924-25-26.

1300,00 Kč

Katalog