Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Mnoho obrázků. Odbor Klubu čs. turistů, Jičín 1922.

130,00 Kč

8. ročník. 10 čísel. Státní nakladatelství, Praha 1937-38.

130,00 Kč

6 svazků. 2. díl Vlastivědy Slezské. Čísla 2, 3, 5, 6, 8/9 a 10/11. Jubilejní fond Vlastivědy Slezské, Opava 1889.

1300,00 Kč

Mnoho map. Orbis, Praha 1937.

530,00 Kč

Nový, veselý povídavý kalendář - poutník po vlastech českých. J. Steinbrener, Praha nedatováno.

230,00 Kč

2. díl. Mnoho obrázků. O. Štorch- Marien, Praha 1930. Edice Zeměpis světa.

230,00 Kč

Vlastivědná čítanka pro školu i dům. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, Praha 1923.

170,00 Kč

Mapa Moravy a Slezska. Text v němčině. Artia und Comp., Wien 1884.

2700,00 Kč

Na konci publikace dobové reklamy. Dřevoryty L. Parma. Propagační odbor výstavy práce a kultury, Valašské Meziříčí 1935.

430,00 Kč

4 kompletní ročníky 1893-1896 (ročník 10 - 13). Nevyskytuje se. Obsahuje mj. Moravské ornamenty z roku 1888. Vlastenecký muzejní spolek olomucký, Olomouc 1893-1896.

2700,00 Kč

1. ročník. Musejní spolek, Brno 1946.

370,00 Kč

Fotografie V. Fiala. Fr. Borový, Praha 1947. 1. vydání.

130,00 Kč

Mnoho vyobrazení. Státní archeologický ústav, Praha 1947. Svazek č. 1 z edice Soupisy pravěkých památek.

530,00 Kč

Matice opavská, Opava 1948. Svazek č. 11 z edice Slezská knihovnička.

170,00 Kč

HSVO- MNO, Praha 1945. Svazek č. 18 z edice Knihovna vojáka.

130,00 Kč

Text v angličtině. Mnoho fotografií. Odhams Press Limited, London nedatováno.

170,00 Kč

Druhý díl. Text v němčině. Mnoho obrázků. Verlag für vaterländische Literatur, Wien 1916.

430,00 Kč

Ilustrace a obálka Viktor Vorlíček. Nová osvěta, Praha 1947.

130,00 Kč

Text v angličtině. Obrazová publikace. Orient Mercur-Verlag, ? 1958.

270,00 Kč

Mnoho obrázků. O. Štorch- Marien, Praha 1929. Edice Zeměpis světa.

130,00 Kč

2. díl. Mnoho obrázků. O. Štorch- Marien, Praha 1930. Edice Zeměpis světa.

130,00 Kč

Rozmarné pověsti z Čech a Moravy. Ilustrace Miroslav Váša. Kruh, Hradec Králové 1989. 1. vydání.

130,00 Kč

Město Litomyšl, Litomyšl 1894.

470,00 Kč

Vevázan Lužický dům v Praze A. Morávka a V. Zmeškala a Lužická svatba F. Fencla. Mnoho fotografií. Československo-lužický spolek, Praha 1930. Společnost přátel Lužice, Praha 1948.

230,00 Kč

J. Künstner, Česká Lípa 1946. Edice Českolipská knižnice.

130,00 Kč

Katalog