Katalog

Místopis/Region/Slezsko

1. vydání. Nakladatelství politické literatury, Praha 1964.

100,00 Kč

Městský úřad, Šumperk 1998.

130,00 Kč

1. vydání. Nakladatelství politické literatury, Praha 1964.

130,00 Kč

Dvojjazyčný text: česky a německy. Karlovy Vary a Lázeňské ediční sdružení Karlovy Vary 2007.

130,00 Kč

Výtisk číslo 936. S podpisy autorů. Ilustrace od Ivy Pretschové. Vlastní náklad, Jeseník 2000.

130,00 Kč

Řada druhá, nezměněná. Arnoš Chamrád, Hrabyň 1924.

130,00 Kč

1. vydání. Alpress, Frýdek-Místek 2001.

230,00 Kč

1. vydání. Orbis, Praha 1953.

230,00 Kč

Univerzita Palackého, Olomouc 2006.

130,00 Kč

Řada historických fotografií, obsáhlé. Město Přerov, Přerov 2000.

330,00 Kč

Obecní úřad Hlavnice, Hlavnice 2000.

130,00 Kč

Signováno autorem. Plynoservis Cepek, Bruntál 1999.

170,00 Kč

Náklad vlastní, Valašské Meziříčí 1946.

130,00 Kč

S přílohou: Situace významných geologických objektů, chráněných přírodních oblastí a schéma regionálních geologických jednotek. Ústřední ústav geologický, Praha 1985.

230,00 Kč

Vydalo gymnasium v Jihlavě, Jihlava 1971.

130,00 Kč

Vydaly školy svým nákladem, Zlín 1937-1938. Mnoho fotografií.

230,00 Kč

10 reprodukcí akvarelů od Vacslava Jansy.

530,00 Kč

Dřevoryty od Jana Kobzáňa. Profil, Ostrava 1980.

230,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2009.

530,00 Kč

Zeměpisný obraz československého Slezska, dějiny Slezska, Vývoj územního členění a kartografického zobrazení, heraldická symbolika, hospodářský vývoj českého Slezska, k dějinám českého jazyka ve Slezsku, vývoj umění, lidová kultura a nositelé slezské tradice. Resumé: text polský, německý a anglický. Matice slezská, Opava 1992.

230,00 Kč

Hokrovy průvodce. Svazek 4. Josef Hokr, Praha bez datace.

170,00 Kč

1. vydání. Obálka od ateliéru Mia. SOPV, Liberec 1946.

130,00 Kč

Náchod, Hronov, Police nad Metují, Nové Město nad Metují, Červ. Kostelec, Úpice, Česká Skalice a jiná místa. Sestaven péčí klubu českých turistů, odbor v Náchodě. Vložena mapka a posledních strany jsou vyhrazeny pro poznámky z cest. Fr. Novotný, Náchod bez datace.

170,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1964. 1. vydání.

230,00 Kč

Katalog