Katalog

Místopis/Region/Slezsko

1. vydání. Profil Ostrava, 1966.

630,00 Kč

Vevázan Lužický dům v Praze A. Morávka a V. Zmeškala a Lužická svatba F. Fencla. Mnoho fotografií. Československo-lužický spolek, Praha 1930. Společnost přátel Lužice, Praha 1948.

230,00 Kč

O zemi a životě Lužických Srbů. 40 fotografií. Společnost přátel Lužice, Praha 1945. Svazek č. 28 z edice Lužickosrbská knihovnička.

230,00 Kč

Okresní vlastivědný ústav Karviná se sídlem v Českém Těšíně.

130,00 Kč

Valašské museum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vydal Antonín Rudolf, Valašské Meziříčí 1930. 2 signované dřevoryty Jožka Baruch. Výtisk 25/270.

Josef Stejskal, Bratislava 1936. Svazek č. 1 z edice Náš východ.

1300,00 Kč

Město Příbor, 2006.

130,00 Kč

2 svazky. Městský národní výbor, Krnov 1969. 1. vydání.

330,00 Kč

B.Kočí, Praha 1919. Mnoho vyobrazení.

530,00 Kč

Josef Všetečka, Praha 1913. 2. vydání. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací.

430,00 Kč

Text v angličtině. Mnoho fotografií. Odhams Press Limited, London nedatováno.

170,00 Kč

L.Mazáč Praha. Nedatováno.

230,00 Kč

Ilustrace Mikoláš Aleš. F. Topič, Praha bez datace.

130,00 Kč

Ilustrace a obálka Viktor Vorlíček. Nová osvěta, Praha 1947.

130,00 Kč

L. Mazáč, Praha 1983. Kresby Josefa Weniga.

270,00 Kč

Text v němčině. Mnoho reprodukcí. R. Piper und Co., München 1929.

230,00 Kč

Wart - Henryk Wawreczka, Nebory-Třinec 2004. 1. vydání

230,00 Kč

Wart, Třinec 1997. 1. vydání. Dedikace bez souvislosti. Text česky,polsky.

170,00 Kč

Wart, Třinec 1997. 1. vydání. text česky,polsky,německy,anglicky.

170,00 Kč

Anglická verze mapy. Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Pelhřimov, 2001.

130,00 Kč

Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, Brno 1935.

130,00 Kč

Nákladem "Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje" Brno 1930.

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1991.

83,00 Kč

Katalog