Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Vevázan Lužický dům v Praze A. Morávka a V. Zmeškala a Lužická svatba F. Fencla. Mnoho fotografií. Československo-lužický spolek, Praha 1930. Společnost přátel Lužice, Praha 1948.

230,00 Kč

O zemi a životě Lužických Srbů. 40 fotografií. Společnost přátel Lužice, Praha 1945. Svazek č. 28 z edice Lužickosrbská knihovnička.

230,00 Kč

Josef Stejskal, Bratislava 1936. Svazek č. 1 z edice Náš východ.

1300,00 Kč

Město Příbor, 2006.

130,00 Kč

2 svazky. Městský národní výbor, Krnov 1969. 1. vydání.

330,00 Kč

B. Kočí, Praha 1906.

170,00 Kč

B.Kočí, Praha 1919. Mnoho vyobrazení.

530,00 Kč

Josef Všetečka, Praha 1913. 2. vydání. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací.

430,00 Kč

Kulturně historické novely. Otto, Praha 1891.

130,00 Kč

Text v angličtině. Mnoho fotografií. Odhams Press Limited, London nedatováno.

170,00 Kč

L.Mazáč Praha. Nedatováno.

230,00 Kč

Ilustrace Mikoláš Aleš. F. Topič, Praha bez datace.

130,00 Kč

Ilustrace a obálka Viktor Vorlíček. Nová osvěta, Praha 1947.

130,00 Kč

L. Mazáč, Praha 1983. Kresby Josefa Weniga.

270,00 Kč

Text v němčině. Mnoho reprodukcí. R. Piper und Co., München 1929.

230,00 Kč

Wart, Třinec 1997. 1. vydání. Dedikace bez souvislosti. Text česky,polsky.

170,00 Kč

Wart, Třinec 1997. 1. vydání. text česky,polsky,německy,anglicky.

170,00 Kč

Anglická verze mapy. Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Pelhřimov, 2001.

130,00 Kč

Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, Brno 1935.

130,00 Kč

Nákladem "Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje" Brno 1930.

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1991.

83,00 Kč

Nakladatelství cyrilo-metodějské literatury a památek velehradských M. Melichárka, Velehrad 1925.

130,00 Kč

Praga Mystica, Praha 2003. Obsahuje mnoho fotografií, dedikace autora.

130,00 Kč

OPTYS, Dolní Životice 2019. 1. vydání. Věnování autora. Řada dobových fotografií.

530,00 Kč

Katalog