Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Zemský Cizinecký svaz pro Moravu a Slezsko, Brno 1923.

530,00 Kč

Zeměpisný obraz československého Slezska, dějiny Slezska, Vývoj územního členění a kartografického zobrazení, heraldická symbolika, hospodářský vývoj českého Slezska, k dějinám českého jazyka ve Slezsku, vývoj umění, lidová kultura a nositelé slezské tradice. Resumé: text polský, německý a anglický. Matice slezská, Opava 1992.

230,00 Kč

Země slovenská a podkarpatoruská. Mnoho map. Orbis, Praha 1933.

630,00 Kč

Zákon o myslivosti na Moravě v letech 1895 - 1897. Kuriozita! Text v němčině. Verlag von C. Winker´s Buchhandlung, Brno 1897.

1300,00 Kč

Z dávna i dneška. I. a II. díl. Mnoho obrázků. Rudolf Hudec, Praha 1926.

330,00 Kč

Wort und Bild. Text v němčině. Psáno švabachem. Mnoho ilustrací.Druck und Verlag Kaiserlich-koniglichen Vos-und Staatsdruckerei, Wien 1887.

630,00 Kč

WART- Henryk Wawreczka, Český Těšín 2009. 1. vydání. Text v češtině, polštině, angličtině. Obsahuje mnoho barevných a černobílých fotografií a kreseb.

330,00 Kč

Wart, Třinec 2002. 2. vydání.

470,00 Kč

Wart, Třinec 1997. 1. vydání. Dedikace bez souvislosti. Text česky,polsky.

170,00 Kč

Wart, Třinec 1997. 1. vydání. text česky,polsky,německy,anglicky.

170,00 Kč

Wart - Henryk Wawreczka, Nebory-Třinec 2004. 1. vydání

230,00 Kč

WART - Henryk Wawreczka pro Městský úřad Český Těšín, 2010. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií. Text v češtině,polštině, němčině,angličtině.

230,00 Kč

Wart - Henryk Vawreczka, Třinec, 2016.

230,00 Kč

W. Krommer, Freudenthal (Bruntál). Nedatováno. Text v němčině. Příběhy a dějiny Jeseníku. Vzácné 1. vydání! Dílo rodáka z Vrbna pod Pradědem, Josefa Lowaga (1949-1911), bylo v průběhu 20. století oceněno mnoha literárními historky jako klíčový pramen k poznání lidové slovesnosti a kultury původního sudetského obyvatelstva Jeseníků. Pověsti a báje, které Lowag sebral a literárně zpracoval, pomohly mnoha autorům, kteří se po II. světové válce, tedy po vyhnání německého obyvatelstva, rozhodli tyto ...

3300,00 Kč

VZUP - Mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 1978. Ilustroval Jan Čáka.

130,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010.

130,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010.

130,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2009.

530,00 Kč

Výtisk číslo 936. S podpisy autorů. Ilustrace od Ivy Pretschové. Vlastní náklad, Jeseník 2000.

130,00 Kč

Vyšehrad, Praha, 1970. 1.vydání.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1945. 1. vydání.

130,00 Kč

Vyšehrad, 2011, 2. vydání.

330,00 Kč

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1994. 1. vydání. Obsahuje mapy Bruntálu, Jeseníku a Krnova (stav k roku 1948).

330,00 Kč

Vydavatelské sdružení Bartovský, Hranice 1924.

830,00 Kč

Katalog