Katalog

Knihy do roku 1900 / Národní obrození

A. Štorch, Praha 1863. Obsahuje slovníček.

830,00 Kč

Pospíšil, Praha 1864. Čtvrté, rozšířené vydání.

230,00 Kč

Riegersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1875.

130,00 Kč

Jaroslav Pospíšil, Praha 1851.

230,00 Kč

Časopis kazatelský. Ročník XX. Bedřich Gross, Olomouc 1883.

170,00 Kč

Text v němčině. 30 tabulí se vzory. Franz Lipperheide, Berlin 1892.

430,00 Kč

4 díly. Text v němčině. Psáno švabachem. Mnoho ilustrací. Siegmund Simon, Hamburg 1844.

830,00 Kč

II. díl. J.Otto, Praha 1889. Litografické tabule.

630,00 Kč

Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 7. díl. 18 příloh, 171 vyobrazení v textu. J. Otto, Praha 1893.

230,00 Kč

Text v němčině. Psáno švabachem. Barevné ilustrace. J.P. Bachem, Koeln ?,pravděpodobně přelom století, kolem roku 1900.

230,00 Kč

Text ve francozštině. L.-G. Michaud, Libraire, Paris 1823. První díl.

530,00 Kč

Text v latině. Vindobonae 1854.

230,00 Kč

Ed. Grégr, Praha 1874.

130,00 Kč

Dva díly. Matice moravská, Brno 1874 a 1878.

830,00 Kč

Báseň. Překlad Vrchlický. J. Otto, Praha 1880.

230,00 Kč

Josef Pelcl, Praha 1898.

330,00 Kč

V. Hanka, Praha 1857.

1700,00 Kč

Jaroslav Pospíšil, Praha 1866.

430,00 Kč

Psáno v řečtině. Sumtibus et Typis Caroli Tauchnitii, Lipsiae 1844.

170,00 Kč

Pro gymnasia česko-moravská. Bedřich Tempský, Praha 1863.

630,00 Kč

Text v němčině, první a druhý díl. Praha 1785.

530,00 Kč

Text v němčině. Všechny tři díly. Mannheim 1803 - 1805. 1. vydání. Titulní rytina J. Mansfeld.

1300,00 Kč

II. část, lyrická. I.L. Kober, Praha 1878.

230,00 Kč

Text v němčině. Ilustrováno. Otto Spamer, Berlin 1884.

330,00 Kč

Über die Evangelien. První díl. Text v němčině. Matthaus Rieger und Sohne, Augsburg 1774.

630,00 Kč

Katalog