Katalog

Knihy do roku 1900 / Národní obrození

Text v němčině. 30 tabulí se vzory. Franz Lipperheide, Berlin 1892.

430,00 Kč

Jaroslav Pospíšil, Praha 1866.

430,00 Kč

Riegersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1875.

130,00 Kč

Jaroslav Pospíšil, Praha 1851.

230,00 Kč

II. díl. J.Otto, Praha 1889. Litografické tabule.

630,00 Kč

ROMA, nedatováno.

130,00 Kč

Text v němčině. Všechny tři díly. Mannheim 1803 - 1805. 1. vydání. Titulní rytina J. Mansfeld.

1300,00 Kč

Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 7. díl. 18 příloh, 171 vyobrazení v textu. J. Otto, Praha 1893.

230,00 Kč

Text v němčině. Mnoho vyobrazení. Velhagen und Klasing, Bielefeld und Leipzig 1883.

330,00 Kč

Text ve francozštině. L.-G. Michaud, Libraire, Paris 1823. První díl.

530,00 Kč

Josef Roffina, 1882.

530,00 Kč

V Kováni, 1836. Navržený životopis Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic.

430,00 Kč

Jan Nejedlý, Praha 1829.

830,00 Kč

Text v němčině, první a druhý díl. Praha 1785.

530,00 Kč

Vídeň, 1825. Kniha je v němčině - švabach.

230,00 Kč

Nákladem dědictví sv. Cyrilla a Methodia, Brno 1861.

1300,00 Kč

Kněhkupectví Bedřicha Grosse, Olomouc 1880.

130,00 Kč

Jakub Wallner, Vídeň bez datace.

330,00 Kč

Text v němčině. 2 svazky. Julius Springer, Berlin 1882 a 1883.

1700,00 Kč

Pospíšil, Praha 1864. Čtvrté, rozšířené vydání.

230,00 Kč

Text v angličtině a němčině. S ilustracemi. Goldsteinisches Buchhandlung, Würzburg 1855.

530,00 Kč

Svazek čtvrtý. Kober, Praha 1877.

230,00 Kč

Katalog