Katalog

Filozofie / Psychologie / Sociologie / Náboženství

Díl 1. historický, Starověk a středověk. Jan Laichter, Praha 1914. Svazek č. 1 z edice Spisy Františka Drtiny.

230,00 Kč

Myšlenkový vývoj evropského lidstva. Obálka Jaroslav Benda. Jan Laichter, Praha 1948. Svazek č. 2 z edice Nová doba.

230,00 Kč

Text v němčině. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1929. Svazek č. 32 z edice Wissenschaft und Hypothese.

230,00 Kč

Melantrich, Praha 1937. Svazek č. 3 z edice Vysokoškolské rukověti.

330,00 Kč

Text v latině. Typis Sosietatis Sancti Joannis Evangelistae, Paris Tornaci Romae 1930.

330,00 Kč

Komenium, Brno 1947. 1. vydání. Svazek č. 16 z edice Pedagogické studium.

130,00 Kč

Nové jméno pro staré způsoby myšlení. Jan Laichter, Praha 1918. Svazek č. 42 z edice Otázky a názory.

130,00 Kč

2 svazky. Mnoho obrázků. Česká grafická Unie, Praha 1922 a 1923. Svazek č. 31 a 44 z edice Země a lidé.

230,00 Kč

Socialistická čítanka. Ústřední dělnické knihkupectví a antikvariát, Praha 1929.

130,00 Kč

Bollingenská věž, Brno 1990. 1. vydání.

230,00 Kč

2nd volume. Jan Laichter, Praha 1921.

230,00 Kč

Časopis filosofický. Ročník VII.. Jan Laichter, Praha 1906.

330,00 Kč

Časopis filosofický. Ročník XI.. Jan Laichter, Praha 1910.

430,00 Kč

Časopis filosofický. Ročník VI.. Jan Laichter, Praha 1905.

230,00 Kč

Vydavatelstvo sborníku psychoanalytických prací, Příbor bez datace.

330,00 Kč

Jednota československých matematiků a fysiků, Praha 1924.

130,00 Kč

Autorem textu je B. Markalous alias Jaromír John. Rozmluva s presidentem. Dědictví Komenského, Praha 1934.

230,00 Kč

Úprava V. H. Brunner. Aventinum, Praha 1924.

130,00 Kč

Tiskový výbor českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické, Praha 1907.

130,00 Kč

Text v němčině. Felix Meiner, Liepzig 1927. První německé vydání.

430,00 Kč

Úprava pro školu. Karel Bellmann, Praha 1870.

130,00 Kč

Text v němčině. Komentáře ke Starému zákonu. Verlag von J. C. B. Mohr, Freiburg und Leipzig 1900.

430,00 Kč

Katalog