Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Jan Laichter, Praha 1938.

130,00 Kč

Al.Svojsík, Praha 1913. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Český zemský výbor, Praha 1935.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1945.

130,00 Kč

Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, Praha 1939. Text česky a německy.

170,00 Kč

Vylíčení zrady konfidenta Švihy dle stenografických záznamů při soudním líčení ve dnech 13. - 15. května 1914.

130,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1933. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Nákladem vojenského archivu RČS, Praha 1928.

370,00 Kč

Melantrich, Praha 1933, 1934. 2. nově vzdělané vydání.

370,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2010.

170,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2015.

270,00 Kč

Novinka! Vydal spolek Fiducia, Ostrava 2023. Řada obrazových příloh a dobových fotografií Ostravy. Objemná publikace týmu ostravských historiků (Martin Jemelka, Gabriela Pelikánová, Romana Rosová, Martin Strakoš, Radomír Seďa) se věnuje Ostravě v dobách prvního českého starosty Moravské Ostravy Jana Prokeše – kromě životopisu této významné ostravské osobnosti přináší řadu informací také o architektonickém rozvoji města zejména za první republiky a řadu nových informací o zásadních stavbách, ...

400,00 Kč

SNPL, Praha 1953, 1955, 1956, 1956. 1. vydání.

830,00 Kč

Academia ČSAV, Praha 1989. 1. vydání. Text v angličtině. Obsahuje mnoho vyobrazení.

530,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1933. Obsahuje mnoho dobových fotografií.

170,00 Kč

Horizont, Praha 1996. I. vydání. Obsahuje mnoho černobílých ilustrací.

170,00 Kč

Erika, Praha 1998. 1. vydání. Faksimile vydání z roku 1907.

230,00 Kč

Muzeum Těšínska, Český Těšín, 2012. 1. vydání.

430,00 Kč

Svoboda, Praha 1979. Vydání 2. přepracované ve Svobodě 1..

230,00 Kč

Ústřední výbor Slezské Matice osvěty lidové. Nedatováno. Vzácné, nevyskytuje se.

5300,00 Kč

Katalog