Katalog

Historie /Antika/ Judaica

;Opava, 2007. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Nákladem Záložny štramberské, 1928. Nevyskytuje se. Obsahuje cechovní listiny, smlouvy, udělení městského práva v latině a němčině s českým překladem.

1700,00 Kč

Za laskavého přispění Ing. Pavla Šmíry a společnosti Šmíra-Print, 2012.

730,00 Kč

Skvělá kniha s řadou dobových fotografií kolonií, dolů, map a dalších příloh. Komplet se objevuje málo. Ředitelská konference Ostravsko-Karvinského kamenouhelného revíru v Mor. Ostravě, Ostrava 1928. Obsahuje mnoho vyobrazení a přílohy. 7 svazků.

9700,00 Kč

Bedřich Tempský, Praha, 1870. Obsahuje dobová razítka.

330,00 Kč

Paseka v Praze a Litomyšli, 2014. 1. vydání.

170,00 Kč

Prostor,Praha 2022. 2. vydání.

170,00 Kč

Profil, Ostrava 1968. 1. vydání.

330,00 Kč

Montanex, Ostrava - Mariánské Hory, 2003. 1. české vydání třetího tisíciletí.

830,00 Kč

BB art, Praha 2002. 1. vydání v českém jazyce.

530,00 Kč

Praha 1930. Obsahuje dobové fotografie

130,00 Kč

Verbum, Olomouc 2003. 1. vydání.

130,00 Kč

SVOBODA, Praha 1974

130,00 Kč

Antonín Nowak, 2020. 2. opravené vydání. Obsahuje mnoho kreseb, popisky v japonštině.

230,00 Kč

Jednota Čs. svazu požární ochrany, 1958

170,00 Kč

BETA a Jiří Ševčík, Praha-Plzeň 2008.1. vydání.

530,00 Kč

BB/art, Praha 2007. 1. vydání v českém jazyce

130,00 Kč

Knižní klub a Balios, Praha 1994.1. vydání.

430,00 Kč

Rebo Productions, Čestlice 2008. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

ECHO BOOKS, Valašské Meziříčí 2019. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií a nákresů.

130,00 Kč

Katalog