Katalog

Právo/ Ekonomie/ Obchod/ Marketing

Katalog výstavy Brno-Olomouc-Opava. Vydal MZA Brno za spolupráce ZA Opava, 1991.

170,00 Kč

Hejda a Tuček, Praha, před rokem 1918, 2. vydání

530,00 Kč

Codex, Praha, 1997. 3. přepracované vydání. 2 svazky - I. Obecná část, II. Zvláštní část.

130,00 Kč

Grada, Praha, 2007. První české vydání.

230,00 Kč

Management Press, Praha, 2008. Vydání 4., rozšířené a doplněné.

170,00 Kč

Dva svazky, vevázaných 8 knih. F. Strnadel a spol., Praha. Nedatováno. Druhé vydání.

230,00 Kč

Nákladem Spolku československých právníků, Praha 1935.

530,00 Kč

Readers Digest Výběr, Praha 1999. 1. vydání

130,00 Kč

Blahoslavova společnost, Praha 1940. Druhé doplněné vydání.

130,00 Kč

Melantrich, Praha 1935.

430,00 Kč

Univerzita Karlova, Praha 2014. 1. vydání.

130,00 Kč

Eurokódex,,Žilina, nedatováno. Text ve slovenštině.

230,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2006. 1. vydání.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2005. 1. vydání.

130,00 Kč

C. H. Beck, Praha 1995. 3. dotisk 1. vydání.

270,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

170,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2007.

330,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

330,00 Kč

Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1958. 1. vydání.

330,00 Kč

Eurolex Bohemia, Praha 2003. 1. vydání.

330,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1928. 2. vydání.

130,00 Kč

Ministerstvo spravedlnosti - Československý Kompas, Praha 1927.

630,00 Kč

Spolek československých právníků "VŠEHRD", Praha 1935. Svazek sedmý.

430,00 Kč

Katalog