Katalog

Právo/ Ekonomie/ Obchod/ Marketing

Mladá fronta, Praha 2006. Obsahuje mnoho fotografií. I. vydání (dotisk).

170,00 Kč

Computer Press, Praha 2003.

330,00 Kč

Management Press, Praha 2012.

130,00 Kč

Incommunity, Praha 2011.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2008.

130,00 Kč

Computer Press, Brno 2009.

230,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2009.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2006.

130,00 Kč

Computer Press, Brno 2009.

130,00 Kč

Grada, Praha 2014. II. aktualizované a rozšířené vydání.

130,00 Kč

"Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program". Grada, Praha 2015

130,00 Kč

"Podnik v informační společnosti". 3rd, updated and supplemented edition. Grada, Praha 2012.

170,00 Kč

Plzeň, 2015. po rekodifikaci soukromého práva

130,00 Kč

3. dotisk 1. vyd., C.H. Beck, Praha 1995.

170,00 Kč

1. vyd. podle stavu k 1. 1. 2010, s poznámkami a judikaturou, Leges, Praha 2009.

330,00 Kč

Grada, Praha 2007.

330,00 Kč

Katalog