Katalog

Staré romány do r. 1948

Česká grafická unie a.s., Praha 1927. Obsahuje barevné ilustrace Ad. Kašpara.

130,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha. nedatováno.

130,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha 1932. 8. vydání.

130,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha, nedatováno. 6. vydání.

130,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha, nedatováno. 6. vydání.

130,00 Kč

F. Šimáček, Praha 1892.

230,00 Kč

Vydalo Vydavatelstvo Družstevní práce, Praha 1928. Obálka vevázaná - linoryt Josef Čapek.

430,00 Kč

Ladislav Šotek, Praha 1927. 5 svazků. (Paměti hraběte De Tilly I, II, Jošiwara, Fanuščina nožka, Nebezpečné známosti)

830,00 Kč

Občanská tiskárna, Brno 1923. Svazek 1.

130,00 Kč

Nákladem Františka Šupky, Hradec Králové. Nedatováno.

170,00 Kč

Tiskové Družstvo, Hradec Králové. Nedatováno.

130,00 Kč

Tiskové Družstvo, Hradec Králové. Nedatováno.

130,00 Kč

Nakladatelství Frant. Šupky, Hradec Králové. Nedatováno. Ze série Knihovna lidových povídek a románů.

130,00 Kč

Nakladatelství Šolc a Šimáček, Praha. Nedatováno. 4. vydání. Ilustroval V. Čutta.

130,00 Kč

Nakladatelství Frant. Šupky, Hradec Králové 1936.

130,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha 1932.

130,00 Kč

Fr.Šupka, Hradec Králové, nedatováno.

130,00 Kč

3 svazky. Ilustrace Z. Guth. Julius Alvert, Praha 1932.

230,00 Kč

Gustav Voleský, Praha 1934.

130,00 Kč

Občanská tiskárna, Brno 1942,1937 - 10. vydání 1938 - 8. vydání. 1937, 1938 - 7. vydání. 1938 - 6. vydání.

530,00 Kč

Jos.R.Vílímek, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Gustav Voleský, Praha 1941.

230,00 Kč

Přeložil Augustin Spáčil. Ilustroval Věnceslav Černý. 2. vydání. Jos. R. Vilímek, Praha 1928.

130,00 Kč

„Román o velké cestě Emila Holuba.“ 1. vydání. Ilustrace od Josefa Nováka. Elk, Praha 1945.

130,00 Kč

I. a II. díl. Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1926.

230,00 Kč

Katalog