Katalog

Staré romány do r. 1948

Šolc a Šimáček, Praha 1932.

130,00 Kč

Fr.Šupka, Hradec Králové, nedatováno.

130,00 Kč

3 svazky. Ilustrace Z. Guth. Julius Alvert, Praha 1932.

230,00 Kč

Gustav Voleský, Praha 1934.

130,00 Kč

Občanská tiskárna, Brno 1942,1937 - 10. vydání 1938 - 8. vydání. 1937, 1938 - 7. vydání. 1938 - 6. vydání.

530,00 Kč

Jos.R.Vílímek, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Gustav Voleský, Praha 1941.

230,00 Kč

Přeložil Augustin Spáčil. Ilustroval Věnceslav Černý. 2. vydání. Jos. R. Vilímek, Praha 1928.

130,00 Kč

„Román o velké cestě Emila Holuba.“ 1. vydání. Ilustrace od Josefa Nováka. Elk, Praha 1945.

130,00 Kč

I. a II. díl. Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1926.

230,00 Kč

Ilustroval K. V. Muttich. Rudolf Storch, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Emil Šolc, Karlín bez datace. Polokožená vazba.

130,00 Kč

Ilustroval F. Horník. Praha 1917.

130,00 Kč

Ilustroval F. Horník. A.Hynek, Praha 1930.

130,00 Kč

Ilustroval Otakar Stibor. 1. vydání. Karel Hloušek, Praha 1947.

130,00 Kč

Ilustrace od Otakara Štáfla. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha 1923.

93,00 Kč

1. díl - Pan student z Těrchové. 2. díl - Od kuruckého důstojníka k zbojnickému kapitánovi. 3. díl - Bohatým bral, chudobným dával. 4. díl - Jánošíkova smrt. Ilustrace od Andreje Kováčika. Kresba na obálce od Zd. Buriana. L. Mazáč, Praha 1938.

170,00 Kč

Ilustroval Oldřich Cihelka. Ústřední nakladatelství, Praha 1936.

83,00 Kč

Václav Pavlík, Praha 1943.

130,00 Kč

Alois Hynek Knihkupec, Praha bez datace.

130,00 Kč

Ilustrace Miloš Novák. 1. vydání. Gustav Volenský, Praha 1944.

130,00 Kč

Nakladatelské Družstvo Máje, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Ilustrace J. Horník. Nakladatelské družstvo Máje, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Historická pověst. Jos. R. Vilímek, Praha 1924.

130,00 Kč

Příhody skandinavského plavce v zemi indické. Ilustrace od J. Skupy. Jaro Mareš, Plzeň 1922.

130,00 Kč

Katalog