Katalog

Erotika / Akty

Ladislav Šotek, Praha 1927. 5 svazků. (Paměti hraběte De Tilly I, II, Jošiwara, Fanuščina nožka, Nebezpečné známosti)

830,00 Kč

Eine Prinzipielle Untersuchung. Die sexuelle Mannigfaltigkeit, Die sexuellen Typen etc. Text v němčině. Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig 1923.

230,00 Kč

Orbis, Praha nedatováno. chybí foto č. 8.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1966. Soubor 15 fotografií ze snímků Zdeňka Virta. Úvodní studii napsal Zdeněk Virta.

630,00 Kč

Velmi hezká erotika. 2 svazky. S perokresbami. Michael Stern, Vídeň, Praha, Lipsko 1883.

1300,00 Kč

3 svazky. Torst, Praha 2001.

530,00 Kč

Text v němčině. Kulturverlag, Brünn 1932.

430,00 Kč

B. Kočí, Praha 1904.

1300,00 Kč

Orbis, Praha 1967. chybí foto 7 a 12.

230,00 Kč

Vylíčení příčin, následkův a léčení těchto stavů u muže i ženy. Alois Hynek, Praha nedatováno.

170,00 Kč

Text v němčině. Hermann Barsdorf Verlag, Berlín bez datace.

430,00 Kč

Románek z vojenského života. Rudolf Storch, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha bez datace.

130,00 Kč

Erotické ilustrace Ivo Rublič. Úprava F. J. Müller. F. J. Müller, Praha 1944. Svazek č. 27 z edice Krásná užitková kniha.

230,00 Kč

Ludvík Vašica, Moravská Ostrava nedatováno.

170,00 Kč

Aretz, Dresden,1929. Mnoho vyobrazení.

630,00 Kč

Text v němčině. Sexuální život a erotika v současné společnosti. Mnoho ilustrací. Paul Aretz, Drážďany bez datace.

430,00 Kč

Z edice Bücher für sexual- und lebenskunde - knihy pro sexuální a životní dovednosti. Text v němčině. Kulturverlag Brünn, 1932.

630,00 Kč

The Wales publishing co., London 1941. 1. vydání. Text v angličtině.

230,00 Kč

Grafiky: B. Krs. Soukromý tisk v nízkém nákladu 144/300. Přerov 1932.

930,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha bez datace.

130,00 Kč

Paul Aretz, Berlin 1925. Mnoho vyobrazení.

170,00 Kč

Orbis, Praha 1926.

130,00 Kč

Proměny erotismu. Surrealismus - psychoanalysa - strukturalismus - antropologie - příčné vědy. Lidové noviny, Praha 1991.

330,00 Kč

Katalog