Katalog

Erotika / Akty

Dějiny vývoje lásky. 3 svazky. Jos. R. Vilímek, Praha 1924.

170,00 Kč

Erotické ilustrace Ivo Rublič. Úprava F. J. Müller. F. J. Müller, Praha 1944. Svazek č. 27 z edice Krásná užitková kniha.

230,00 Kč

Francouzský zpěvník. Obálka Karel Šťetkář. Podpis Drahomíra Šajtara. Slezská literární skupina, Ostrava 1946. 1. vydání.

230,00 Kč

Eine Prinzipielle Untersuchung. Die sexuelle Mannigfaltigkeit, Die sexuellen Typen etc. Text v němčině. Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig 1923.

230,00 Kč

Románek z vojenského života. Rudolf Storch, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Vylíčení příčin, následkův a léčení těchto stavů u muže i ženy. Alois Hynek, Praha nedatováno.

170,00 Kč

Ilustrováno- erotické ilustrace. I. L. Kober, Praha nedatováno.

630,00 Kč

Základní dílo erotické literatury v prvním vydání. Mnoho vyobrazení. Das individuelle Problem. Text v němčině. 1 díl. Albert Langen, München 1923.

1300,00 Kč

Text v němčině. Díl 3- Das bürgerliche Zeitalter. Albert Langen, München 1912.

430,00 Kč

Dějiny vývoje lásky. 3 díly v jednom svazku. Jos. R. Vilímek, Praha.

230,00 Kč

Text v němčině. Obrazová publikace- erotika. Albert Langen, Munchen 1912.

530,00 Kč

Obrazová publikace- erotika. Text německy. Albert Langen, Munchen bez datace.

630,00 Kč

Text v němčině. Mnoho vyobrazení. Privatverlag, Brunn 1930.

230,00 Kč

Ladislav Šotek, Praha 1927. 5 svazků. (Paměti hraběte De Tilly I, II, Jošiwara, Fanuščina nožka, Nebezpečné známosti)

830,00 Kč

Orbis, Praha nedatováno. chybí foto č. 8.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1966. Soubor 15 fotografií ze snímků Zdeňka Virta. Úvodní studii napsal Zdeněk Virta.

630,00 Kč

3 svazky. Torst, Praha 2001.

530,00 Kč

The Wales publishing co., London 1941. 1. vydání. Text v angličtině.

230,00 Kč

Grafiky: B. Krs. Soukromý tisk v nízkém nákladu 144/300. Přerov 1932.

930,00 Kč

Orbis, Praha 1968. Pátý soubor.

530,00 Kč

FR. Radoušek, Uherské Hradiště 1905.

1700,00 Kč

Orbis, Praha 1967. Foto Drtikol, Funke...

1700,00 Kč

Katalog