Katalog

Kuchařky / Knihy o jídle a pití / Rady ženám

Obálka, vazba a grafická úprava Zdeněk Rossmann. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1960. 1. vydání

270,00 Kč

Mnoho obrázků. J. Bareš a K. Till, Jevíček 1938.

130,00 Kč

Mnoho barevných příloh. Odborné kursy vaření, Praha.

230,00 Kč

Kadeřnictví. Text ve slovenštině. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava 1958. 1. vydání.

330,00 Kč

Text v němčině. Maggi Gesellschaft, Berlin.

130,00 Kč

Neuestes Kochbuch. Text v němčině. G. Davis, Wien nedatováno.

170,00 Kč

Text v němčině.Mnoho fotografií. Eiserne Hammer, Leipzig nedatováno.

130,00 Kč

Text v němčině. Rudolf Lechner und Sohn, Wien nedatováno.

230,00 Kč

Mnoho fotografií. Výzkumný ústav pro průmysl pivovarnický, Praha 1898.

830,00 Kč

Mnoho fotografií a nákresů. Československá společnost chemická, Praha 1928. Svazek č. 2, sešit 4/10 z edice Chemická technologie.

170,00 Kč

Legiografie, Praha 1932.

130,00 Kč

Text ve slovenštině. Mnoho fotografií. Osveta, Martin 1986. 1. vydání.

130,00 Kč

Text arabsky. Mnoho obrázků. Rok 1951.

230,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Obsahuje brožované přílohy Mann und Weib, Geschlechtskrankheiten a Die Entwickelung des Menschen bis zur Geburt- litografické přílohy?. Oesterreichische Verlagsgesellschaft, Wien nedatováno.

230,00 Kč

Nakladatelství literatury pro zahrádkáře a zahradníky, Chrudim 1935.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Süddetsches Verlags-Institut, Stuttgart 1908?.

170,00 Kč

II. díl. Fotografie Chmel, J., Hnízdo, V.. Peorkresby Běhounková, J., Bursa, J.. Mnoho obrázků. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1965.

230,00 Kč

Mnoho obrázků. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1957. 1. vydání.

170,00 Kč

Umění obsluhy. Text v němčině. Mnoho obrázků. Heinrich Killinger, Nordhausen am Harz 1937.

130,00 Kč

2 svazky. Mnoho obrázků. Centra, Děčín nad Labem nedatováno.

730,00 Kč

Odborný a organisační měsíčník. Ročník XX.. 12 čísel. Spolek strojmistrů a zřízenců průmyslu textilního, Náchod 1933.

130,00 Kč

Odborný a organisační měsíčník. Ročník XV.. 12 čísel. Spolek strojmistrů a zřízenců průmyslu textilního, Náchod 1928.

230,00 Kč

Odborný a organisační měsíčník. Ročník XIV.. 12 čísel. Spolek strojmistrů a zřízenců průmyslu textilního, Náchod 1927.

130,00 Kč

Ročník I.. 10 čísel. Praha 1933.

170,00 Kč

Katalog