Katalog

Technika / Odborná

Academia, Praha 1984. 6. nezměněné vydání.

270,00 Kč

Academia, Praha 1984. 7. nezměněné vydání.

270,00 Kč

Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava 1965-1966. Text v slovenštině. 2 svazky.

470,00 Kč

2. svazky. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1958 - 1959. 2. vydání.

170,00 Kč

Academia, Praha 1984.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1983. 1. vydání.

130,00 Kč

Český geologický ústav, Praha 1992. 1. vydání.

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2008. 1. vydání.

170,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2007. 1. vydání.

170,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1954. Ilustroval Theodor Rotrekl. 1. vydání.

130,00 Kč

Dům techniky ČSVTS Ostrava, Ostrava 1981. 2 svazky. Sborník přednášek.

530,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1973. Obsahuje mnoho fotografií a technických kreseb.

530,00 Kč

SNTL, Praha 1985. 2. vydání.

230,00 Kč

Ministerstvo hutní průmyslu a rudných dolů. Hlavní správa odbytu. Nedatováno.

230,00 Kč

Aurora, Praha 2003. 1. vydání.

430,00 Kč

Elektrotechnický svaz československý, Praha 1950. 5. vydání.

170,00 Kč

Elektrotechnický svaz Československý, Praha 1946.

170,00 Kč

Orbis, Praha 1946.

130,00 Kč

I. L. Kolber, Praha 1947. 4. doplněné vydání.

130,00 Kč

Academia, Praha 2006. 1. vydání.

230,00 Kč

Aventinum, Praha 1991. Obsahuje mnoho ilustrací.

230,00 Kč

Eduard Gaeblers, Liepzig 1925. Text v němčině. Obsahuje mapy hviezdnej oblohy.

330,00 Kč

Katalog