Katalog

Technika / Odborná

Grada Publishing, Praha 2008.

230,00 Kč

Ing. R. Mikuta v Národní správě v Praze, 1949.

230,00 Kč

Univerzita Karlova, Praha 1982. I. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

430,00 Kč

Univerzita Karlova, Praha 1983.

430,00 Kč

Dopravní nakladatelství, Praha 1955.

230,00 Kč

Technický průvodce svazek čtvrtý. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1953. VII. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Neobjevuje se. I. L. Kober, Praha 1891.

330,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1899.

230,00 Kč

"Současný stav a perspektivy rozvoje". Společné vydání socialistických nakladatelství, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1961. I. vydání.

130,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1972. I. vydání. Vložené přílohy.

230,00 Kč

Průmyslové vydavatelství, Praha 1951.

130,00 Kč

"Učebnice pro pedagogické fakulty". Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1965.

170,00 Kč

SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 1999. IV. vydání.

130,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1948.

330,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1952. III. doplněné vydání.

330,00 Kč

Práce / Roh, Praha 1957. II. vydání. Kuriozita.

130,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1892. 14 tabulek, některé litografické.

1300,00 Kč

Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.

130,00 Kč

Academia, Praha 1977. II. přepracované vydání.

230,00 Kč

Obsahuje nákresy a tabulky plynových zařízení, čištění, měření,uskladňování svítiplynu a zpracování vedlejších výrobků. Nákladem České společnosti chemické, Praha 1944.

330,00 Kč

Na rok 1930. Ročenka časopisu Elektro-Revue. Praha 1930.

230,00 Kč

Učební text pro základní odborné školy kovodělné. Státní nakladatelství v Praze, 1950.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Státní nakladatelství v Praze, 1950.

130,00 Kč

Katalog