Katalog

Technika / Odborná

Text v němčině. Část 1. Mnoho ilustrací a grafickými tabulemi. Paul Neff, Stuttgart 1876.

630,00 Kč

2 svazky. Československá akademie věd, Praha 1954.

330,00 Kč

3., přepracované vydání. Scientia, Praha 1999.

130,00 Kč

Technomat, Praha 1981.

130,00 Kč

Technomat, Praha 1980.

130,00 Kč

Technomat, Praha 1981.

130,00 Kč

Ilustrovaná encyklopedie věd technických. 5. díl. Borský a Šulc, Praha 1930.

230,00 Kč

Praktické poznatky a zkušenosti kontrolora ze strojírenského závodu. Průmyslové vydavatelství, Praha 1951.

130,00 Kč

Ročník 1967 - chybí č. 1, 15 a 21. Ročník 1968 - chybí č. 11 a 17. Mladá fronta, Praha 1967 a 1968.

270,00 Kč

Tesla Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm 1955. 1. vydání.

230,00 Kč

1. vydání. Academia, Praha 2006.

130,00 Kč

Karel Synek, Praha 1937.

230,00 Kč

Zpracování kaučuku a vlastnosti pryže. SNTL, Praha 1955.

230,00 Kč

Příručka pro školení i pro praxi. Práce - Roh, Praha 1960.

130,00 Kč

Číslo 1 - 12. Ročník V. Práce, Praha 1954.

230,00 Kč

Kovozávody, Frýdlant v Čechách. Hezká typografie. Polygrafia, Praha, bez datace.

230,00 Kč

I.L. Kober, Praha, 1870. 290 dřevorytů v textu. III. díl knihy Kronika práce.

1300,00 Kč

Přehled a učebnice nižší a vyšší matematiky pro technickou praxi s příklady a úkoly pro cvičení. Roh, Praha 1954.

130,00 Kč

S mnoha fotografiemi a technickými nákresy. SNTL a SVTL, Bratislava 1963.

170,00 Kč

SNTL, Praha 1982. 1. vydání.

170,00 Kč

Kování, lisování, metalokeramická výroba. Průmyslové vydavatelství, Praha 1952.

230,00 Kč

Ročník XI., 1932 - 1933, čísla 1-10. Vzdělávací spolek Vesmír, Praha 1932 - 1933.

130,00 Kč

Katalog