Katalog

Technika / Odborná

Ročník XIV. 1935 - 1936, číslo 1 - 10. Vzdělávací spolek Vesmír, Praha 1935-1936.

130,00 Kč

I. a II. díl. Jednota českých mathematiků a fysiků, Praha 1921.

170,00 Kč

Spolek posluchačů inženýrství chemie, Praha 1931.

230,00 Kč

Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952. 1. vydání.

230,00 Kč

2 svazky. Československá společnost chemická, Praha 1927 a 1930.

630,00 Kč

12. ročník. Fr. Borový, Praha 1946.

330,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1957.

130,00 Kč

Ilustrace Jiří Krátký, Jan Rajchrt a Lad. Sarnovský. Dr. Karolina Kolářová, Praha 1942.

130,00 Kč

Svaz pro spolupráci s armádou, Praha 1954.

230,00 Kč

Návod i učebnice pro praktiky, učně a studenty odborných škol. Práce, Praha 1950.

130,00 Kč

Pomůcka pro odborný výcvik rýsovačů v průmyslu. Práce, Praha 1949. 1. vydání.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1964. 1. vydání.

130,00 Kč

Roh-Práce, Praha 1952.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1982. 1. vydání.

97,00 Kč

S mnoha náčrty, fotografiemi a tabulkami. Svazek 25 z edice Elektrotechnická minima. SNTL, Praha 1958.

130,00 Kč

Učebné texty pro učně, studenty a dělníky. 133 obrázků. Svazek číslo 23. Jos. Hokr, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Pro lidové školy umění. Obsahuje fotografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968. 1. vydání.

170,00 Kč

SNTL, Praha 1965.

130,00 Kč

SPN, Praha 2005.

83,00 Kč

Uvedení do techniky, nauky o mechanismech a částech strojů s přehledem motorů a pracovních strojů. Práce, Roh, Praha 1954.

230,00 Kč

Katalog