Katalog

Technika / Odborná

O.Pyšvejc, Praha 1942. 7. přepracované vydání.

2300,00 Kč

Blesk, Ostravva 1994. Obsahuje fotografie a nákresy.

130,00 Kč

ČSAV, Praha 1961. 1. vydání.

130,00 Kč

Universita J. E. Purkyně, Brno 1984. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1961. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1956. 1. vydání.

230,00 Kč

ČSAV, Praha 1974. 3. vydání.

230,00 Kč

Alfa, Bratislava 1972. 5. zmenené vydanie. Text ve slovenštině. Velmi podrobné.

330,00 Kč

ČSAV, Praha 1961. 1. vydání. Text česky, rusky,německy,francouzsky,italsky,anglicky.

430,00 Kč

Sobotáles, Praha 2003. II. přepracované a doplněné vydání.

230,00 Kč

Berlin 1911. Kožená vazba.

170,00 Kč

Práce, Praha 1947. Polokožená vazba, obálka vevázána. Mnoho vyobrazení.

430,00 Kč

Svojtka, Praha , 2004. Aktualizovaný dotisk 1. českého vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Průmyslové vydavatelství, Praha 1952. Obsahuje mnoho technických ilustrací.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2002. 3. revidované vydání.

170,00 Kč

Národní památkový ústav, Ostrava 2016. Text v češtině a angličtině.

230,00 Kč

Argo/Dokořán, Praha 2009.

330,00 Kč

Paseka, Praha 2011. 1. vydání.

170,00 Kč

Academia, Praha 2006. 1. vydání.

170,00 Kč

Slovart, Praha 2013. Obsahuje mnoho ilustrací.

170,00 Kč

"Prehistorie vesmíru". Argo/Dokořán, Praha 2011.

170,00 Kč

SNTL/ALFA, Praha/Bratislava 1981, 3. vydání. 2. vydání.

170,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1961. 2. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací a tabulek.

130,00 Kč

Katalog