Katalog

Literární věda / Jazyky

Odeon, Praha 1926.

230,00 Kč

SPN, Praha 1974. 1. vydání.

230,00 Kč

Vokno, Praha 1990. Číslo 19.

130,00 Kč

Periplum,družstvo nakladatelů, Olomouc. Nedatováno. 1. souborné vydání.

170,00 Kč

Academia, Praha 1986. 1. vydání. 3 svazky.

530,00 Kč

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010.

130,00 Kč

Triáda, Praha 2002. 1. vydání.

170,00 Kč

Host, Brno 2010. 1. vydání.

170,00 Kč

Literární archiv. Sborník Národního písemnictví, Praha 2006.

130,00 Kč

Karolinum, Praha 2016. 1. vydání.

170,00 Kč

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2006. 1. vydání.

130,00 Kč

Rubico, Olomouc 1994. 1. opravené a doplněné vydání. Dotisk 1999.

130,00 Kč

Torst, Praha 1999. 1. vydání.

170,00 Kč

Host, Brno 2001. 1. vydání.

130,00 Kč

Host, Brno 2010. 1. vdání.

130,00 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2019. 1. vydání.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1989. 1. vydání.

170,00 Kč

Slezské zemské museum, Opava 2016. 1. vydání. Podpis autorky.

230,00 Kč

Univerzita J,E.Purkyně, Brno 1988. 1. vydání.

230,00 Kč

Academia, Praha 2004. 1. vydání.

170,00 Kč

Syndikát českých spisovatelů - Fr. Borový, Praha. Konvolut čísel: Ročník sedmý (1946) - čísla 3, 4-6, 10-11, 12-13. Ročník osmý (1947) - čísla 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18. Ročník devátý (1948) - čísla 7-8, 9-10, 15.

130,00 Kč

Československá akademie věd, Praha 1959, 1960, 1961. 1. vydání. 3 svazky.

230,00 Kč

Katalog