Katalog

Literární věda / Jazyky

Triáda, Praha, 2002. Vydání první.

130,00 Kč

Host, Brno 2001. 1. vydání.

130,00 Kč

List duševní kultury české. Redigují J. S. Machar, F. X. Šalda, J. Vodák. Grosman a Svoboda, Praha 1908. 1. ročník, vevázaných 12 sešitů.

170,00 Kč

První Pražský spolek stenografů, Praha 1937.

130,00 Kč

Slezská univerzita v Opavě, 2022. 1. vydání.

130,00 Kč

K. Kočí, Praha. Nedatováno.

130,00 Kč

Torst, Praha 2002. 2. rozšířené vydání.

430,00 Kč

Melantrich, Praha 1995. 1. vydání.

130,00 Kč

DharmaGaia, Praha 2005. 1. vydání. 2. svazek.

130,00 Kč

Nákladem České grafické unie, Praha 1948. 16. vydání.

330,00 Kč

Koniasch Latin Press, Praha 2008. 2. revidované a doplněné vydání.

830,00 Kč

Koniasch Latin Press, Praha 2004. 2. revidované a doplněné vydání.

630,00 Kč

Oikoymenh, Praha 2005. 1. vydání.

330,00 Kč

Academia, Praha 2000. Dotisk 1. vydání. 5 svazků.

1300,00 Kč

Votobia, Olomouc, 1998.

270,00 Kč

SPN, Praha 1974. 1. vydání.

230,00 Kč

Vokno, Praha 1990. Číslo 19.

130,00 Kč

Periplum,družstvo nakladatelů, Olomouc. Nedatováno. 1. souborné vydání.

170,00 Kč

Katalog