Katalog

Varia

Nakladatelství Emila Šolce, Telč. Nedatováno.

330,00 Kč

Perout, 1923 Mor.Ostrava

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2016.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2013. 1. vydání.

130,00 Kč

List duševní kultury české. Redigují J. S. Machar, F. X. Šalda, J. Vodák. Grosman a Svoboda, Praha 1908. 1. ročník, vevázaných 12 sešitů.

170,00 Kč

Nakladatelství Československé obce sokolské, Praha 1950. 1. vydání.

130,00 Kč

Národní podnik Svit, Gottwaldov, nedatováno.

330,00 Kč

Komplet ročník 1951. 24 čísel. Vydavatel ROH - Svaz zaměstnanců v distribuci, Praha 1951.

130,00 Kč

Tiskařské a vydavatelské družstvo, Praha 1949.

130,00 Kč

Státní nakladatelství, Praha 1948. obsahuje mnoho ilustrací.

130,00 Kč

Sportovní a turistické nakladatelství,Praha 1961. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Grada Publishing, Praha 1996. 2. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

170,00 Kč

Rebo Productions CZ, Dobřejovice 2000. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1986. 3. vydání.

130,00 Kč

Katalog