Katalog

Varia

Ročník 10. Dorostový odbor Čs. Červeného kříže, Praha 1930. Frontispis Max Švabinský.

130,00 Kč

Listy pro zábavu a poučení s časovými rozhledy. Vladimír Čech, Praha 1879.

170,00 Kč

Kompletní ročník, 24 čísel. Mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Učební pomůcky, Praha 1970. Kresby Jarmila Hoberlandtová-Vávrová.

970,00 Kč

Kapitoly slavných událostí. Obsahuje mnoho fotografií. Ilustrace Marcel Niederle a Václav Bubeníček. Pravda, Bratislava 1947. 1. vydání.

170,00 Kč

Polokožená vazba. Právnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1932.

370,00 Kč

Velmi obsáhlá příručka o kriminalistice, řada vyobrazení. Kapitoly: Sociální psychologie, Charakterologie zločince, Učení poznávací (daktyloskopie, stopy aj.), Kriminální technika, Kriminální taktika. Kodym, Praha bez datace (do roku 1948).

630,00 Kč

Nálepkové album. 20 let úspěchů československého sportu 1948-1968. VTJ Dukla, Praha 1968.

130,00 Kč

Československá obec sokolská, Praha 1933. Mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl IV., svazek I a II. Novina, Praha 1936.

330,00 Kč

Světové a československé události ve sportu. Komplet 4 čísla. Státní tělovýchovné nakladatesltví, Praha 1955.

170,00 Kč

Sbírka slavných výroků, citátů, hesel, průpovědí atd. Česká grafická akciová společnost Unie, Praha 1915.

130,00 Kč

Oddíl kopané TJ VŽKG - 1972

230,00 Kč

Labyrint, 2023. 1. vydání.

830,00 Kč

Tiskové družstvo č.s. strany sociálně-demokratické Praha, 1902. První ročník, kde publikoval Jan Opolský, S. K. Neumann aj.

530,00 Kč

Školná desky s rozvrhem hodin, malou a velkou násobilkou.

130,00 Kč

Nakladatelství Emila Šolce, Telč. Nedatováno.

330,00 Kč

Perout, 1923 Mor.Ostrava

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2016.

130,00 Kč

Katalog