Katalog

Staré učebnice do 1948

Jednota československých matematiků a fysiků, Praha 1925.

130,00 Kč

Jan Svátek, České Budějovice 1919.

130,00 Kč

1. díl. Profesorské nakladatelství, Praha 1935.

130,00 Kč

Dějiny středního a nového věku do osvícenství. Historický klub, Praha 1937.

130,00 Kč

Text v němčině. U. Bichlers Witwe & Sohn, Vídeň 1899.

230,00 Kč

3 díly. Stará učebnice. Kaiserlich - Königliche Schulbücher - Verlage, Vídeň 1905.

330,00 Kč

Fur die achte klasse čechoslovakischer Mittelschulen mit čechischer Unterrichtssprache. Československá grafická unie, Praha 1938.

330,00 Kč

Edice Žákovská knižnice, svazek 5. Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1911.

230,00 Kč

Text v němčině. Učebnice chórového zpěvu. Alfred Hölder, Wien 1914.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1926.

130,00 Kč

Československá grafická Unie, Praha 1937.

130,00 Kč

Théorie 2471 Exercices et Problémes, Calcul Mental, Calcul Bapide. Text ve francouzštině. Librairie Hachette et Co., Paris 1917.

130,00 Kč

Protektorátní učebnice.Text v němčině. Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus, Reichenberg 1939.

230,00 Kč

Katalog