Katalog

Slovníky / Encyklopedie/ Jazykové učebnice

Univerzita J.E.Purkyně, Brno 1980. 1. vydání.

330,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986. 3. vydání.

270,00 Kč

LEDA, Voznice 2014. 3. vydání. Obsahuje audio CD.

170,00 Kč

Vydalo Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1998. 1. vydání. 2 svazky.

130,00 Kč

H/H, Jinočany 2001. 1. vydání, dotisk 2003.

230,00 Kč

LEDA, Praha 2003. 1. vydání.

330,00 Kč

Karolinum, Praha 2010. 1. dotisk třetího vydání..

130,00 Kč

Vydala Ostravská univerzita, Ostrava 2017. 2. doplněné vydání.

230,00 Kč

Moravské sdružení pro ekologii člověka Brno, Brno 1990.

230,00 Kč

Portál, Praha 2015. 4., aktualizované vydání.

270,00 Kč

Univerzita Palackého Olomouc 2000. 1. vydání.

430,00 Kč

Univerzita Palackého, Olomouc 1999. 1. vydání.

430,00 Kč

Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009. 3. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Wien, 1984. text v němčině

330,00 Kč

Weltbild Verlag 1995. text v němčině

170,00 Kč

Aventinum, Praha 1990. 1. vydání. text anglicky

170,00 Kč

Gallimard 1973.

130,00 Kč

WD Publications, Čelákovice 1996. III. vydání.

130,00 Kč

Katalog