Katalog

Bibliofilie / 1. vydání

Družstevní práce, Praha, 1924. Obálka K. Teige - vevázána.

230,00 Kč

Kamilla Neumannová, Praha 1917. Edice: Knihy dobrých autorů

170,00 Kč

Rudolf Škeřík, Praha 1924.Výtisk číslo 114/300 na papíře "Japan Banzay".

130,00 Kč

Josef Hladký, Hranice 1932. Výtisk 109/150. Drevority od Jaroslava Švába. Obsahuje podpis ilustrátora.

530,00 Kč

Otto F. Babler, Olomouc 1935. Výtisk 62/200. Ilustroval Břetislav Štorm.

530,00 Kč

Klub bibliofilů, Zlín 1948. Výtisk 41/200. Signovaný dřevoryt Jiřího Jašku.

330,00 Kč

Spolek českých bibliofilů, Praha 1931. Suché jehly Maxe Švabinského. Výtisk 113/280.

930,00 Kč

Symposion, Praha 1928. Výtisk 81/550. Celokožená vazba.

830,00 Kč

Klub Bibliofilů, Zlín 1946. Výtisk 43/200. Podpis autora. Ilustroval Jiří Jaška. Lept ve frontispisu je signovaný autorem.

430,00 Kč

Karel Beníško, Plzeň 1922. Obsahuje dedikaci autora.

170,00 Kč

Otto F. Babler, Olomouc 1930. Výtisk 137/400. Obsahuje podpis Bablera.

270,00 Kč

Václav Petr, Praha 1928. Výtisk 472/500. Polopergamenová vazba.

130,00 Kč

Václav Pour, Praha 1949. Pourova edice, sbírka "Příběhy". 1. vydání. Obsahuje 4 kamenorytiny Karela Svolinského.

130,00 Kč

Rudolf Škeřík, Praha 1924. Výtisk 101/300.

130,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1968. 1. vydání. Dvě litografie Z. Sklenář, typografie O.Hlavsa.

1300,00 Kč

Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie v Brně, 1937.Neprodejný soukromý tisk.Básně V.Nezval, O.Fischer. Fotografie J. Císař, bývalý osobní tajemník presidenta Masaryka.

1300,00 Kč

Edice Atlantis, Brno 1948. 18 dřevorytů od Michaela Floriana.

170,00 Kč

Otto F. Babler, Olomouc 1930. Výtisk 353/400.

170,00 Kč

Delta - V. Čechák, Praha 1927. Výtisk 126/150 na imitaci japanu.

170,00 Kč

Otto F. Babler, Olomouc 1939. Dřevoryty od Jiří Jaška. Výtisk 106/350. Obsahuje podpis Otta F. Bablera.

370,00 Kč

B. Kočí, Praha 1919. 4 drevoryty od Otty Gayera.

130,00 Kč

Ilustroval Josef Mánes. F. Šimáček, Praha 1886.

1700,00 Kč

S podpisem autora. Práce, Praha 1945. Ilustrace Václav Rabas.

230,00 Kč

Pokorný a spol. Brno, 1946. 4. vydání. Dedikace autora. Vložen rukopisný lístek.

530,00 Kč

Katalog