Katalog

Německé knihy

Text německý. Předložil vládní komisař hlavního města Olomouce.

430,00 Kč

August Scherl, Berlin 1907. Publikace zahrnuje různé typy půdorysů a nákresů letních a prázdninových domů. Obsahuje 8 barevných celostránkových ilustrací na křídovém papíře.

730,00 Kč

Alexander Koch, Darmstadt nedatováno. Obsahuje mnoho celostránkových černobílých fotografií- architektura, návrhy budov a podobně.

1300,00 Kč

Verlag von Erwin Nägele, Stuttgart 1896. Text v němčině. 128 barevných a černobílých tabulí.

530,00 Kč

Text v němčině. První díl: Allgemeine und physikalische chemie. Carl Winter´s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1877.

1700,00 Kč

Text v němčině. Georg Joseph Manz, Regensburg 1870.

530,00 Kč

Theosophischer Kultur-Verlag, Leipzig 1924. 16. ročník teozofického měsíčníku pro povzbuzení vyšších duševních a duchovních sil a rozvoj myšlenky, že všichni lidé jsou bratry. 12 čísel- komplet.

1700,00 Kč

Šest dřevorytů v expresionistickém duchu Peter List. Polokožená vazba. Axel Juncker Verlag, Berlin bez datace.

530,00 Kč

Text v němčině. Schott & Co., London, bez datace.

130,00 Kč

Německé jizdní řády. 2. díly- zima 1964-1965 a 1966-1967. Vereinigte Verlagasnstalten Gmbh., Dusseldorf 1964, 1966.

430,00 Kč

Text v němčině. Mnoho fotografií. Allgemeine Holzimprägnierung, Berlin 1939.

130,00 Kč

Architekten und Ingenieure. Text v němčině. Mnoho obrázků- architektura. Bernh. Friedr. Voigt, Leipzig nedatováno.

530,00 Kč

Text v němčině. Münchener Scriptor-Drucke, München bez datace.

130,00 Kč

2 svazky (ze tří). Text v němčině. Philipp Reckam, Leipzig bez datace.

330,00 Kč

Text v němčině. 3 svazky. 1. svazek Urban und Schwarzenberg, Berlin, Wien 1927. 2. svazek Urban und Schwarzenberg, Berlin, Wien 1927. 3. svazek Urban und Schwarzenberg, Berlin, Wien 1921.

530,00 Kč

Eine Zoologie der Schimpfworte für grosse und kleine Kinder. Text v němčině. Poškozeno- stopy po vodě. Ahnenerbe Stiftung Verlag, Berlin- Dahlem, 1940. Widmungsblatt: Edda Göring zur Freude und Belehrung an ihrem ersten Weihnachtsfeste übereicht von der Hermann-Göring-Meisterschule für Malerei.

530,00 Kč

Text v němčině. Zaunrithsche Buchdrucherei, Salzburg 1938.

170,00 Kč

2 svazky. Text v němčině. Na konci prvního svazku vložená příloha. Springer-Verlag, Berlin 1942.

430,00 Kč

Einführung in die Standberechnung der Tragwerke mit besonderer Rücksicht auf den Hoch- und Stahlbeton. Unter Mitwirk. von Fr. v. Baravalle. 660 ilustrací v textu. Text v němčině. Wien, Deuticke, 1944.

1300,00 Kč

Deutsches Verlagshaus Bong and Co, Berlin bez datace.

430,00 Kč

Text v němčině. Julius Springer, Berlin 1928.

330,00 Kč

Text v němčině. Ilustrace Hans Greschek. Rudolf Arnold, Leipzig ?.

130,00 Kč

Text v němčině. Obsahuje fotografie. Deutsche Verlags, Stuttgart und Berlin 1920.

1300,00 Kč

Text v němčině. Obsahuje mnoho obrázků. Das Verlagsrecht an biefen Unterrichtswek steht bemVerlag B. G. Leubner, Leipzig, Berlin 1940.

130,00 Kč

Text v němčině. Obsahuje mnoho obrázků. Reichenberg, Nordböhmiscger Verlag 1928.

130,00 Kč

Katalog