Katalog

Kožené a umělecké vazby

Edice Kabinetní knihovna, svazek 17. František Šimáček, Praha 1886. Druhé vydání.

430,00 Kč

Celokožená vazba a ilustrace Ota Janeček. Státní nakladatelství krásné literatury, Praha 1964.

230,00 Kč

Náboženská knížka. Celokožená vazba. Limoges, nedatováno.

530,00 Kč

Celokožená vazba. Ilustrace, vazba a úprava Václav Bláha. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958. 1. vydání v SNKLHU. Svazek č. 13 z edice Skvosty.

130,00 Kč

Celokožená vazba. Ilustrace Josef Čapek. Vazba a úprava F. J. Müller. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1957. Svazek č. 7 z edice Skvosty.

130,00 Kč

Celokožená vazba. Vazba a úprava Cyril Bouda. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958. 1. vydání ve Skvostech. Svazek č. 14 z edice Skvosty.

130,00 Kč

Vazba a úprava František Muzika. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1961. 1. vydání v SNKLU. Svazek č. 25 z edice Skvosty.

130,00 Kč

Vazba, předsádky a úprava Jan Kotík. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1960. Svazek č. 22 z edice Skvosty.

130,00 Kč

Kolibřík. Ilustrace, vazba a úprava Zdeněk Sklenář. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1963. 1. vydání.

130,00 Kč

Celokožená zdobená vazba. Text v němčině. Ilustrace Franz Skarbina. Grotesche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1894.

630,00 Kč

Text v němčině. Ilustrace Wilhelm v. Kaulbach, C. Jäger a další. Původní celokožená vazba. Friedrich Bruckmann´s Verlag, München, Berlin nedatováno.

1300,00 Kč

Hejda a Tuček, Praha nedatováno. Celokožená vazba.

330,00 Kč

Ilustrace Jaroslav Jareš. Polokožená vazba. Rebcovo nakladatelství, Praha nedatováno. Edice Věčné prameny.

130,00 Kč

Text v latině. Ioh. Baptist. Albrizzi, Venetiis 1751. Bonaventura Piter- benediktinský barokní badatel, zpovědník královny Marie Terezie, prelát rajhradského kláštera, významný barokní dějepisec. Většina jeho studií zůstala v rukopise, vydal pouze několik náboženských knih.

2700,00 Kč

Text v němčině. Deutsche Buchgemeinschaft , Berlin 1909.

970,00 Kč

Text v němčině. Psáno švabachem. Fischer Verlag, Berlin 1909.

330,00 Kč

Text v němčině. Ch. Kaulfusz und C. Ambruster, Wien 1817.

2300,00 Kč

Text ve španělštině- v originále. 3. vydání- opravené a rozšířené. D. Leocadio Lopez, Madrid 1864. Třetí vydání klíčové sbírky významného španělského básníka a folkloristy.

2300,00 Kč

Státní nakladatesltví krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955. Svazek č. 6 z edice Skvosty.

130,00 Kč

F. Topič, Praha 1904. Polokožená vazba.

130,00 Kč

Chybí titulní list.

230,00 Kč

Próza z pozůstalosti. Václav Petr, Praha 1931. Polokožená vazba.

230,00 Kč

Na neděle, slavnosti Páně a svátky Svatých, též na každý den v postě. C. k. školní kněhosklad, Vídeň 1880.

330,00 Kč

Obsahuje Divotvorný kouzelník od Pedra Calderona de la Barca. Polokožená vazba. J. Otto, Praha nedatováno.

230,00 Kč

Výtisk číslo 213/650. O. Štorch-Marien, Praha 1925. Svazek č. 105 z edice Aventinum. Celokožená vazba.

530,00 Kč

Katalog