New books

Čs. akademie věd, Praha 1955.

230,00 Kč

Academia, Praha 1973.

130,00 Kč

1st volume - Starší česká literatura. 2nd volume - Literatura národního obrození. 3nd volume - Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Čs. akademie věd, Praha 1959.

330,00 Kč

3th volume - Skladba. Academia, Praha 1987.

230,00 Kč

Herrmann a synové, Praha 1999.

330,00 Kč

H&H, Jinočany 1995. 2nd edition.

Illustrated by Zdeněk Burian. Jos. R. Vilímek, Praha 1949. 5th edition. Nesmrtelné romány Julia Vernea, Svazek 4.

330,00 Kč

OTTOVO, Praha 2001. 1st edition.

170,00 Kč

Reader's Digest Výběr, Praha 2002. 3rd edition.

430,00 Kč

Prometheus, Praha 2008. 4th edition.

230,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1964. 2nd edition.

230,00 Kč

Nakladatelství technické literatury - Práce, Praha 1976. 2nd edition.

130,00 Kč

176 maps. 3nd edition. V. Neubert, Praha 1922.

130,00 Kč

1 : 25 000. Insert by publication 6th - sjezdu čsl. inženýrů v Mor. Ostravě 1926. Profil Ostravsko-karvinskými karbonskými vrstvami od západu k východu 1 : 25 000. - Profil z rybnícké pánve přes Ostravu ku Frenštátu. - Situace 1 : 300 000.

830,00 Kč

"Úžasné putování T. S. Spiveta". Odeon, Praha 2010.

170,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2003.

97,00 Kč

4 volumes. Lidové Noviny, Praha 1991. 3rd edition.

530,00 Kč

Academia, Praha 1987. 1st edition.

130,00 Kč

Spisy Karla Poláčka. Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1999.

130,00 Kč

Contains many illustrations. Slovart, Praha 2006.

270,00 Kč

2nd edition. Karel Vačlena, Mladá Boleslav no date.

430,00 Kč

"Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem." Taschen-Slovart, Praha 2003.

170,00 Kč

Signature and dedication of author for L. Vymazalovi.1st edition. Mladá fronta-Práce-Svoboda, Praha 1947.

530,00 Kč

Poets 1942-1945. Dedication of author for L. Vymazal. 68¨th issues - Czech Poets. Fr. Borový, Praha 1946.

530,00 Kč

Orig. dedication and signature by P. Bezruč. Illustrations - Max Švabinský. Čs. spisovatel, Praha 1952.

330,00 Kč