New books

Národohospodářská propagace Československa, Praha-Brno-Bratislava 1937. Řada A - Svazek 15.

1300,00 Kč

Národní galerie, Praha 2010.

970,00 Kč

Řada A. Svazek 26. Original postcards from ostrava stuck inside the book. Národohospodářská propagace Československa, Praha-Brno 1947.

1300,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2014.

170,00 Kč

Maťa, Praha 2011.

130,00 Kč

Illustrations: Barbora Slapetova.. Euromedia Group-Knižní klub, Praha 2015.

170,00 Kč

SPN, Praha 1959.

130,00 Kč

Profil, Ostrava 1988.

170,00 Kč

Illustrations by L. Salac. Z.S.S.R.O., Praha 1932.

130,00 Kč

Typography by Oldrich Hlavsa.. 1st edition. Čs. spisovatel, Praha 1978.

130,00 Kč

"Slovníková příručka." 1st issue - A-K. 2nd issue - L-R. 3nd issue - S-Z. Jazzpetit, Praha 1982-1984.

830,00 Kč

Contains many illustrations. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1974.

170,00 Kč

Contains audio CD. P&P, Dolní Ředice 2011. 4th edition.

230,00 Kč

Sestavil a portréty jednotlivých autorů napsal Arsén Pohribný. "Poezie a próza českých naivistů", Mladá fronta, Praha 1969.

130,00 Kč

"Sborník vojensko-historických statí", Jota, Brno 2008.

130,00 Kč

"Cesta Karla Köchera z STB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu", Prostor, Praha 2015.

170,00 Kč

První vydání faksimile rukopisu. Ottovo nakladatelství, Praha 2008.

130,00 Kč

"Příběh tibetských bojovníků za svobodu, účasti CIA, čínské invaze a pádu Tibetu", Paseka, Praha-Litomyšl 2011.

230,00 Kč

"Příručka skutečné čínské tradice", Volvox Globator, Praha 1998.

230,00 Kč

Lidové noviny, Praha 2007.

130,00 Kč

"Paradoxy malé víry v postoptimistické době", Lidové noviny, Praha 2005.

130,00 Kč

Hynek, Praha 1995.

130,00 Kč

"Chammurapi a jeho předchůdci", Academia, Praha 1979.

330,00 Kč

Odeon, Praha 2009.

130,00 Kč