New books

Tiskem Fy Hejda, Zbroj v Mladé Boleslavi, Undated.

830,00 Kč

I. L. Kober, Prague (undated).

730,00 Kč

Moravská galerie, Brno 1979. Text in czech, russian and english. Contains many photos.

270,00 Kč

Václav Petr, Prague 1948. 2nd edition.

130,00 Kč

Rudolf Škeřík, SYMPOSION, Prague 1928. Half-parchment binding. Sewed cover. Contains inscriprion of translator Albert Vyskočil.

430,00 Kč

Neubert A., Prague 1939.

830,00 Kč

Miroslav Láth, Prague 1924.

130,00 Kč

Zmatlík a Palička, Prague 1926. Authorised edition. Bhagavad - Gita inside.

530,00 Kč

J. Drašner - F. Peřina, Prague 1936. Part 1. Half-leather binding.

230,00 Kč

Orbis, Prague 1927.Half-leather binding.

630,00 Kč

Česká akademie věd a umění v Praze, Prague 1929. Half-leather binding.

630,00 Kč

Ludvík Brádáč, Prague 1919.

370,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Prague 1969. 1st edition. Contains author's signature.

330,00 Kč

Družstevní práce, Prague 1936. Contains many photos. Half-leather binding.

170,00 Kč

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1961. 1st edition.

130,00 Kč

Nákladem S.V.U. Manes, Prague 1923. Cover tied. Contains many photos.

1700,00 Kč

Miroslav Láth, Prague 1924.

130,00 Kč

1st part. Nákladem Cyrillo-methodějské kněhtiskárny, Praha 1881.

630,00 Kč

Rodina, Praha, without date. 1st edition.

530,00 Kč

Jazzpetit, 1982. Contains many photos.

330,00 Kč

Jazzpetit, 1982. Contains many photos. 2 volumes.

530,00 Kč