New books

Contains many photos. Special Annex of Zpravodaj n. II vydal klub genealogů a heraldiků při DKP Vítkovic. Ostrava 1981.

230,00 Kč

Special Annex of Zpravodaj č. VIII vydal klub genealogů a heraldiků při DK ROH Vítkovic. Ostrava 1987.

130,00 Kč

Mimořádné vydání časopisu Čtyřlístek. Čtyřlístek, Praha 2003.

230,00 Kč

Votobia / Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, Olomouc 2001.

170,00 Kč

Votobia, Olomouc 1996.

170,00 Kč

1st issue: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 2003 ( in different languages). 2 issue: Francis J. Thompson: Dobrowsky and the Slavonic Bible: A Companion Volume to the Proceedings of the International Conference (text in English). Slovanský ústav AV ČR, Praha 2004.

230,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999. Edice Česká knižnice.

230,00 Kč

Ilustrovaný měsíčník přírodovědecký a časopis pro pro vyučování přírodovědné. Nakladatel a vydavatel Barvič & Novotný,Brno 1922.

230,00 Kč

Lučebniny řady heterocyklické. Vydala společnost chemická, Praha 1938.

430,00 Kč

Reportáž podle vyprávění škpt. Oty Šachra. Contains contemporary photos. Nakladatelství Josef Lukasík, Ostrava-Praha, 1947.

130,00 Kč

Comics. 1st edition, does not appear. Vydává Calibre Publishing,Praha.

630,00 Kč

Katalog kolekce fotoaparátů. Národní technické muzeum Praha 1982.

270,00 Kč

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vydala Masarykova univerzita, Brno 2001.

130,00 Kč

Reprint. Studie o duchovních proudech v Rusku, sociologické skizzy k Ruské filosofii, dějiny a náboženství. Nakladatelství Jana Laichtera, Praha 1921.

130,00 Kč

Contains many ilustrations. Edited by H+H, Jinocany 1994.

230,00 Kč

Edited by Filip Tomáš - Akropolis, Praha 2005.

330,00 Kč

Velká encyklopedie obsahuje atlas světa, technické nákresy apod. Vydal Random House, New York bez datace.

630,00 Kč

Volume 1970.

1300,00 Kč

Big encyclopedia about gastronomy in English language. Edited by Librarie Larousse, 1988.

230,00 Kč

Edited by Host, Brno 2006.

170,00 Kč