Katalog

Nejnovější knihy

"Psychoanalytické eseje". Malvern, Praha 2007.

130,00 Kč

"Dopisy, sny, události, traktáty 1940-1945". YMCA / EMAN, Benešov 2003. II. doplněné vydání.

130,00 Kč

"Severoamerické pohádky, báje a mýty". Argo, Praha 2004.

130,00 Kč

Xerokopie. Bez tiráže. Tabulky mincí vlepeny uvnitř.

170,00 Kč

I. a II. díl. Nákladem České grafické akc. spol. 'Unie', Praha 1917.

130,00 Kč

"Skutečný příběh dívky, která vyrůstala jako dcera velitele Osvětimi". Jiří Černý / Víkend, 2010.

170,00 Kč

Text v angličtině. Houghton Mifflin / Seymour Lawrence, Boston 1989.

230,00 Kč

"Esej o hebrejském myšlení". Vyšehrad, Praha 1998. I. vydání.

130,00 Kč

Svazek 11. Překlad s výkladem. Kalich, Praha 1982. I. vydání.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Taschen / Slovart, Praha 2005.

130,00 Kč

Host, Brno 2012.

170,00 Kč

II. díl: Ryby, obojživelníci a plazi - Svazek II.: Plazi. Obsahuje mnoho ilustrací. J. Otto, Praha 1930. Přeložil František Krátký.

330,00 Kč

"Rozbor surového železa a oceli". Průmyslové vydavatelství / Československé hutě, Praha 1950. I. vydání.

170,00 Kč

Masarykova univerzita / Mezinárodní politologický ústav, Brno 2006.

130,00 Kč

"malá antologie soudobé české poezie". Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2013. II. vydání.

130,00 Kč

"Kulturní historie Ruska". Pavel Dobrovský - BETA a Jiří Ševčík, Praha - Plzeň 2004.

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence". Torst, Praha 1995.

230,00 Kč

"Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách". Mladá fronta, Praha 1998. II. vydání.

Odeon, Praha 1991. I. vydání.

270,00 Kč

"Vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy". Portál, Praha 2000.

Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová, 2015.

230,00 Kč

"Umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranu?". Lidové Noviny, Praha 1995.

130,00 Kč

"Zmizelá Morava a Slezsko". S věnováním autora. Obsahuje mnoho fotografií. Paseka, Praha - Litomyšl 2011.

230,00 Kč

Katalog