Katalog

Nejnovější knihy

C.H.Beck, Praha 2011.

230,00 Kč

TJ Bohemians, Praha 1990.

230,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1990.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2009.

130,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1948

130,00 Kč

Melantrich, Praha 1957.

170,00 Kč

OK Centrum, Praha 1990.

330,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1892. 14 tabulek, některé litografické.

1300,00 Kč

Odbor spolku inženýrů, Praha 1930.

530,00 Kč

Vlastním nákladem Emil Šprongl, Pelhřimov 1935.

330,00 Kč

Melantrich, Brno 1939.

530,00 Kč

Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.

130,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, Praha 1956.

230,00 Kč

Česká literatura od počátku k dnešku. Od počátků do raného obrození - 9. století - 1. třetina 19. století. Lidové noviny, Praha 2000.

230,00 Kč

Moravská galerie, Brno 2010.

330,00 Kč

Vysoká škola báňská, Ostrava, nedatováno.

830,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, Praha 1953.

170,00 Kč

Ladislav Šotek, Praha bez datace.

330,00 Kč

Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Ostrava 1966. Kuriozita. Obsahuje podpis autora.

530,00 Kč

Arkýř, München 1982.

330,00 Kč

Nákladem Karla Vačleny, Mladá Boleslav, nedatováno.

730,00 Kč

Katalog