Katalog

Nejnovější knihy

Mladá fronta, 2012.

230,00 Kč

Sociologické nakladatelství, Praha 2009. V. vydání.

130,00 Kč

Doplněk, Brno 2010. IV. vydání.

130,00 Kč

Sociologické nakladatelství, Praha 2007. II. vydání.

130,00 Kč

"Články z let 1998-2008". EarthSave, Praha 2008.

130,00 Kč

2 svazky. Obsahuje mnoho fotografií, Vyšlo péči Moravské expedice - Vlastenecký poutník, Čeladná 2015. Obsahuje CD.

730,00 Kč

Vybral a přeložil Frank Mužík. Nákladem Děditství Komenského, Praha 1922.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1982. 1. vydání.

430,00 Kč

Státní nakladatelství dětské knihy v Praze, Praha 1950. I. vydání. Ilustroval Jan Černý Klatovský.

130,00 Kč

"...pro střední rybářskou technickou školu a rybářské učiliště". Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1969.

130,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1963. Obsahuje mnoho černobílých a několik barevných ilustrací. Vložené přílohy.

230,00 Kč

Ilustrace - Vladimír Tesař. Odeon, Praha 1982.

370,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1968. Obsahuje dvě geologicko-petrografické mapy.

230,00 Kč

"Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 1937". "Tisk", Zlín 1937. Obsahuje mnoho fotografií.

370,00 Kč

Střední průmyslová škola hornická v Kladně, Kladno, bez datace. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

Montanex / Revírní báňská záchranná stanice, Ostrava 2000. Obsahuje mnoho ilustrací.

330,00 Kč

"Pro lesní personál, lovce, rolníky, učitelstvo, ornithology a přátele přírody". Česká grafická Unie, Praha 1944.

130,00 Kč

I. L. Kober, Praha, 1908. Obsahuje mnoho černobílých fotografií.

530,00 Kč

I. L. Kober, Praha, 1909. Obsahuje mnoho černobílých fotografií

530,00 Kč

I. L. Kober, Praha, bez datace. Obsahuje mnoho černobílých fotografií.

530,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 1913. Vydání pro mládež.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Rebo productions, Praha 1996. II. vydání.

270,00 Kč

Grafiky: B. Krs. Soukromý tisk v nízkém nákladu 144/300. Přerov 1932.

930,00 Kč

Vydal, upravil a věnováním opatřil R. F. Šimek. Moravská Ostrava 1940.

630,00 Kč

Československé filmové nakladatelství, Praha 1946.

970,00 Kč

Katalog