Katalog

Nejnovější knihy

Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955. 12 svazků (Hudebníci minulosti; Goethe a Beethoven / Beethoven a ženy; Händel; Život Beethovenův. Život Michelangelův. Život Tolstého; Hudebníci nedávné doby; Život Beethovenův; Hudebníková cesta do minulosti; Beethoven - Velká tvůrčí období: Od Eroiky k Appassionatě; Beethoven II. - Velká tvůrčí období: zpěv vzkříšení, slavnostní mše a poslední sonáty; Beethoven III. - Velká tvůrčí období: Nedokončená katedrála I., ...

530,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1970. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

330,00 Kč

Albatros, Praha 1996. 2. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

970,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1966. 1. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací a grafů.

230,00 Kč

JOTA, Brno 2019. 1. vydání.

230,00 Kč

Vydaly Ostravsko-Karvinské doly, Ostrava 1992.

270,00 Kč

Karolinum, Praha 2005. Dotisk 1. vydání.

330,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1996. 1. vydání.

230,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998.

170,00 Kč

Vydalo nakladatelství Protis Romana Poláka, Praha 2010. 1. vydání. Obsahuje věnování autora.

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1962. 1. vydání. 2 svazky. S dedikací autora. Obsahuje mnoho ilustrací.

1700,00 Kč

Technicko-věděcké vydavatelství, Praha 1952. Obsahuje mnoho ilustrací.

330,00 Kč

Paseka, Praha 2010. 1. vydání.

930,00 Kč

Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1962. 2. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací a grafů vevázaných v knize i v příloze.

330,00 Kč

Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1963. 1. vydání. Obsahuje dvě části, textovou a obrázkovou a 36 obrázků ve formě příloh. Mnoho ilustrací a schémat.

630,00 Kč

The Wales publishing co., London 1941. 1. vydání. Text v angličtině.

230,00 Kč

Vydalo Barrister & Principal, Brno 2004. 1. vydání.

130,00 Kč

Vydala Příroda a.s, Bratislava 1999. 3. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Portál, Praha 2009.

130,00 Kč

Computer Press, Praha 2002.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1982. 1. vydání.

170,00 Kč

SPN, Praha 1986. 1. vydání dotisk.

130,00 Kč

Host, Brno 2020. 2. vydání.

230,00 Kč

Katalog