Katalog

Nejnovější knihy

Vydáno ke stému výročí narození L.N.Tolstého. Obsahuje návrhy plakátů na výstavu Spolku abstinentů ve Sl.Ostravě, kreslené žáky měšťanské školy. Vydala Slezská Grafie, akc. spol. v Opavě 1928.

130,00 Kč

Návody, jak zužitkovat a upotřebit všechny druhy zahradní i polní zeleniny v kuchyni. 4. vydání. Vydal Č.A.T. Praha 1942.

230,00 Kč

Brožura obsahuje recepty v němčině. Vydáno vlastním nákladem bez uvedení roku.

130,00 Kč

Rozpravy. Vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1916.

230,00 Kč

Chemická technologie díl II., bílé pečivo, omládek,těsto aj. Obsahuje fotografie a nákresy strojů k výrobě pečiva. Neobjevuje se na knižním trhu. Vydala Česká společnost chemická Praha 1936.

1300,00 Kč

Ilustroval Vladimír Fuka. Toto vydání se objevuje velmi málo. Vydalo Státní nakladatelství dětské knihy Praha 1966.

830,00 Kč

Stručný návod k praktickému využití větrné síly. Obsahuje mnoho technických nákresů a několik fotografií. Neobjevuje se.Vydáno vlastním nákladem 1899.

1300,00 Kč

Propaganda, jen ke studijním účelům. Text německy. Vydal Bentralverlag München 1941.

2300,00 Kč

Litografie Antonín Strnadel. Vydala knihtiskárna Václav Kotek ve Znojmě 1948.

130,00 Kč

Vydalo Ottovo nakladatelství Praha 2007.

170,00 Kč

Velmi vzácná kniha obsahuje hasičské župy na Moravě a jejich historie,mnoho informací z jednotlivých měst i vesnic, mnoho fotografií. Vydala Ústřední jednota hasičská Markrabství moravského 1898.

5300,00 Kč

Výběr fotografií z celoživotního díla. Vydalo nakladatelství Orbis 1975, 1.vydání.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho barevných a černobílých fotografií a map. Vydal Knižní klub Praha 1996.

330,00 Kč

Deset let samizdatové činnosti na poli hermetismu a beletrie (1979-1989) Obsahuje mnoho černobílých fotografií. Vydala tiskárna ČFVU Praha 1991.

130,00 Kč

Bibliofilský tisk Jana Balabána a Zdeňka Janošce Bendy, číslovaný výtisk 86/100..

830,00 Kč

Soupis 270 knižních českých značek s motivy náboženskými. sestavil B. Konařík-Bečvan v Kremýži u Teplic-Šanova 1929.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. VEB Deutscher Verlag der Wissenchaften Berlin 1975.

130,00 Kč

Von Pompejus bis Romulus. Obsahuje mnoho obrázků mincí. Vydal: Battenberg Verlag in München 1974

130,00 Kč

Ilustroval akad. malíř V. Čutta. Nakladatelství Miloslava Nebeského v Praze 1929.

130,00 Kč

Nauka o technických materiálech, nástrojích, obráběcích strojích a výrobě ve strojnictví.3.rozšířené vydání, 1 200 obrázků. Nakladatelství Práce Praha 1949.

130,00 Kč

Neřesti broera Cornelise. Erotika, obálka vevázána,ex 57/100.Podle starých pramenů, zejména úředních autentických zápisů trestních. Nákladem Dr.Ot.Nováčka Brno 1934.

530,00 Kč

Život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech. Kniha obsahuje černobílé fotografie a kresby. Vydaly Společenské podniky v Přerově 1946.

230,00 Kč

Malířský a konservační materiál. Kniha obsahuje mnoho barevných a černobílých fotografií. Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1953.

1300,00 Kč

Návod i učebnice pro praktiky, učně a studenty odborných škol. Nakladatelství Práce Praha, 1950.

130,00 Kč

Katalog