Katalog

Nejnovější knihy

Vokno, 1992. Edice 13 x 18. I. vydání.

230,00 Kč

Votobia, Olomouc 1998.

270,00 Kč

ISV, Praha 2000. II. přepracované vydání.

170,00 Kč

Podpis autora. Faksimile rukopisu P. B. vydal Karel Pliska v Kunčičkách na Těšínsku. Ilustrace Vilém Wünsche. Melantrich, Ostrava. Výtisk 85/150

330,00 Kč

Text v němčině. Mnoho dobových vyobrazení. Friedrich Vieweh und sohn, Braunschweig 1901.

130,00 Kč

Nákladem vydavatelstva Čas. "Moře a plavba" v Praze, 1932.

530,00 Kč

K čtyřstému výročí jeho narození. Výbor pro postavení pomníku Blahoslavova v Přerově / Obzor, Přerov 1923.

130,00 Kč

Text v němčině. Nauka o bakteriích. Dobové ilustrace. Jena, Verlag von Gustav Fischer. 1903.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho rozkládacích ilustrací. vydáno 1924

530,00 Kč

Text v němčině. Slezská Ostrava. Ostrava 1927.

330,00 Kč

Text v němčině. Moravská Ostrava. Flugschriftenreihe der „Heimatbildung“, Heft 16. Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus, Reichenberg.

330,00 Kč

Text v němčině. Stručný průvodce Muzeem umění, obchodu a průmyslu v Ostravě. Druck von Julius Kittls Nachf. Keller & Co., M.-Ostrau.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Zvláštní příloha Zpravodaje č. II vydal klub genealogů a heraldiků při DKP Vítkovic. Ostrava 1981.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Zvláštní příloha Zpravodaje č. VIII vydal klub genealogů a heraldiků při DK ROH Vítkovic. Ostrava 1987.

130,00 Kč

Mimořádné vydání časopisu Čtyřlístek. Čtyřlístek, Praha 2003.

230,00 Kč

Votobia / Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, Olomouc 2001.

170,00 Kč

Votobia, Olomouc 1996.

170,00 Kč

1. svazek: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 2003 (příspěvky v různých jazycích). 2. svazek: Francis J. Thompson: Dobrowsky and the Slavonic Bible: A Companion Volume to the Proceedings of the International Conference (text v angličtině). Slovanský ústav AV ČR, Praha 2004.

230,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999. Edice Česká knižnice.

230,00 Kč

Ilustrovaný měsíčník přírodovědecký a časopis pro pro vyučování přírodovědné. Nakladatel a vydavatel Barvič & Novotný,Brno 1922.

230,00 Kč

Katalog