Katalog

Nejnovější knihy

Obsahuje mnoho ilustrací. Grada, Praha 2011.

130,00 Kč

Dějiny železnice v Rakousko-uherské monarchii. 2 svazky, text v němčině. Karl Prochazka, Wien, Teschen, Leipzig, 1906. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací.

3300,00 Kč

Nakladatel L.Janů, Praha 1935. Věnování autora.

130,00 Kč

Nakladatel J.R.Vilímek, Praha. Nedatováno.

130,00 Kč

Vydáno k 75 výročí založení městské dopravy v Ostravě, 1969.

230,00 Kč

Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů. Hlavní správa odbytu.

530,00 Kč

Albatros, Praha 1988. Ilustroval Jaromír Skřivánek.

130,00 Kč

Vydalo Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1996.

330,00 Kč

Vydalo Sdružení pro podporu vydávání časopisů, Praha 1995. Nevyskytuje se.

630,00 Kč

Vydalo Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1993.

530,00 Kč

Vydalo Sdružení pro podporu na vydávání časopisů, Praha 1994.

530,00 Kč

Vydalo Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1997.

230,00 Kč

Votobia, Olomouc 1997

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1981.

430,00 Kč

Šport Bratislava, 1958. Text je ve slovenštině.

130,00 Kč

Šport Bratislava, 1978. Text je ve slovenštině.

230,00 Kč

Internationaler Psychoanalytischer Verlag Leipzig Wien Zürich 1922. Kniha je v německém jazyce.

230,00 Kč

Akropolis, Praha 2014.

130,00 Kč

Eduard Fastr, Praha 1941.

270,00 Kč

Toužimský a Moravec, Praha 1941.

630,00 Kč

Melantrich, Praha 1939.

130,00 Kč

Katalog