Katalog

Nejnovější knihy

Krajské nakladatelství, Ostrava 1963. 1. vydání.

SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 1999. IV. vydání.

130,00 Kč

"Rukopisy 1980–1990". Votobia, Olomouc 1996.

130,00 Kč

Votobia, Olomouc 1996.

230,00 Kč

Triton, Praha 2008.

170,00 Kč

Maťa / DharmaGaia, Praha 2001.

130,00 Kč

Torst, Praha 2000. I. vydání.

170,00 Kč

Votobia, Olomouc 1997.

230,00 Kč

Velký obrazový atlas. Svojka & Co, Praha 1999.

530,00 Kč

Rarita. Text v němčině. Například Hašek, Masaryk, Beneš aj.

3300,00 Kč

Text ve slovenštině. Tatran, Bratislava 1983. I. vydání. Edice Profily. Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

Československá akademie věd, Praha 1965. Obsahuje mnoho ilustrací.

430,00 Kč

TISK, Zlín 1948. II. vydání.

130,00 Kč

Nedatováno. Unikátní dobové fotografie.

830,00 Kč

Nakladatel R.A.Dvorský, Praha 1938.

530,00 Kč

Nákladem referátu informací expositury v Moravské Ostravě, 1945. Dobové fotografie z konce 2. světové války.

230,00 Kč

Nákladem Arnošta Dadáka v Miloticích nad Bečvou, 1905.

130,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1948.

330,00 Kč

Knihtiskárna F.Šimáček, Praha 1899.

170,00 Kč

Nakladatel B.Kočí, knihkupec, Praha 1931. Krásné vzácné vydání s barevnými ilustracemi.

5300,00 Kč

SFINX, Praha 1941. Ilustrace Jan Zrzavý.

970,00 Kč

Plejada, Praha 1929.

170,00 Kč

Obálka Toyen. Rudolf Škeřík, Praha 1934.

230,00 Kč

Katalog