Katalog

Nejnovější knihy

Crew, Praha 2014.

270,00 Kč

BB/art, Praha 2013.

330,00 Kč

BB/art, Praha, 2013.

230,00 Kč

BB/art, Praha 2016.

230,00 Kč

BB/art, Praha 2013.

230,00 Kč

SZN, Praha 1957. Technologie přípravy jídel.

130,00 Kč

BB/art, Praha 2017.

270,00 Kč

CREW, Praha 2014.

270,00 Kč

Wart, Třinec 2003. Text v češtině, polštině,němčině, angličtině.

530,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2007. Obsahuje 175 barevných tabulí Jürgena Wirtha. 5. přepracované a rozšířené vydání.

330,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2003.

230,00 Kč

Česká grafická unie, Praha 1947. Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů.

230,00 Kč

OIKOYMENH, Praha 2013

430,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1954.

330,00 Kč

Národní galerie, Praha 1979.

130,00 Kč

Nakladatelství Svoboda, Praha 1952. 3 svazky

430,00 Kč

Společnost pro kulturní dějiny, České Budějovice, 2013. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732-1914. Podpis autora.

330,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1960. Dobové foto z koncentračních táborů.

830,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1935. Obsahuje 100 tabulek a 159 reprodukcí v textu.

330,00 Kč

Katalog