Katalog

Nejnovější knihy

Jos.R.Vilímek, Praha, nedatováno. Ilustrace Zdeněk Burian. 7. vydání.

730,00 Kč

Za starou Ostravu, 2005. 550 ks.

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1956. 1. vydání. Ilustrace T.Rotrekl.

130,00 Kč

Nákladem učitelstva, Příbor 1898. Řada příloh a fotografií, na konci knihy je mapa.

4300,00 Kč

Scientia, Praha 1995. 1. vydání.

330,00 Kč

Odeon, Praha 1992. 2. vydání, v tomto uspořádání 1..

130,00 Kč

ČSAV, Praha 1959. 1. vydání.

730,00 Kč

Česká speleologická společnost, Praha 1984. Vzácné, Ilustrace Kája Saudek.

2300,00 Kč

Česká speleologická společnost, Praha 1988. 2. vydání. Vzácné. Ilustrace Kája Saudek.

2300,00 Kč

Orbis pictus, Praha 1991. 1. vydání. Katalog s podpisem V. Preclíka..

230,00 Kč

Moravské nakladatelství Rozrazil, 1992. věnování autorky

130,00 Kč

Moravské nakladatelství Rozrazil, 1989. 2. vydání. Věnování autorky.

130,00 Kč

ARS POETICA, Bratislava 2006. Věnování autora, text slovensky.

130,00 Kč

SNDK, Bratislava 1955. 1. vydání. text slovensky

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1959. 2. doplněné vydání.

170,00 Kč

Academia, Praha 2003..2. nezměněné vydání.

270,00 Kč

Naše vojsko, Praha 2010. 2. vydání. Přes 1000 vojenských,sportovních a historických zbraní z celého světa.

270,00 Kč

Elka, Praha 2016. 1. české vydání.

330,00 Kč

REBO, Praha 1998. 3. vydání.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1977. 2. vydání.

130,00 Kč

Víkend, Praha 2006.

130,00 Kč

Katalog