Katalog

Nejnovější knihy

Nakl. Jos. R. Vilímek, Praha 1926. Ilustroval G. Roux. II. vydání.

830,00 Kč

Nakl. Jos. R. Vilímek, Praha 1926. Ilustroval L. Benett. II. vydání.

930,00 Kč

Díl druhý. Nakl. Toužimský a Moravec, Praha 1939. V. vydání. Ilustrovali Zdeněk Burian a Klaus Bergen.

970,00 Kč

Nakl. Toužimský a Moravec, Praha 1940. Ilustroval Zdeněk Burian. III. vydání. Původní obálka uvnitř.

1300,00 Kč

Nakl. Jan Toužimský, Praha 1933. Ilustroval Zdeněk Burian. Původní obálka uvnitř.

1700,00 Kč

Nakl. Jan Toužimský, Praha 1932. Ilustroval Zdeněk Burian. Původní obálka uvnitř.

830,00 Kč

Povídka pro mládež podle J. F. Coopera a Pavla Moritze . Nakl. Rudolf Storch, Praha bez datace. Obsahuje čtyři litografické přílohy.

230,00 Kč

Nakl. Jos. R. Vylímek, Praha 1930. IV. vydání.

230,00 Kč

3. díl. Ilustroval J. Ulrich. Nakl. Jan Toužimský, Praha 1931.

530,00 Kč

2. díl. Ilustroval J. Ulrich. Nakl. Jan Toužimský, Praha 1931.

530,00 Kč

Toužimský a Moravec, Praha 1939. Ilustrace Zdeněk Burian.

970,00 Kč

Toužimský a Moravec, Praha 1940. Ilustrace Zdeněk Burian.

970,00 Kč

Nakladatelství Jos.R.Vilímek, Praha 1928.

830,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1947.

430,00 Kč

Nakladatel Jos.E.Vilímek, Praha 1926.

830,00 Kč

Vydal A.Perout v Mor.Ostravě, 1919, 1920. Vevázány dva díly.

130,00 Kč

SZN, Praha 1957. Chov koní, skotu, drůbeže aj.

130,00 Kč

Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha 1975.

170,00 Kč

Symposion-Praha, 1931. Ilustrace Toyen.

130,00 Kč

Knihovna nové tělesné výchovy, Praha 1937.

230,00 Kč

Vydává Klub československých turistů, Praha 1937.

230,00 Kč

Nakladatel Fr.A.Urbánek, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Nakladatelství Vesmír, Praha 1944. Obálka Karel Svolinský.

130,00 Kč

Rudolf Škeřík, Praha 1933. 4 litografie Toyen.

830,00 Kč

Katalog