Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Naše vojsko, Praha , 1985,1986, 1988, 1993, 1994, 1. vydání. Ares, Praha 1997. 1. vydání.

830,00 Kč

Prostor,Praha 2022. 2. vydání.

170,00 Kč

BB art, Praha 2002. 1. vydání v českém jazyce.

530,00 Kč

Praha 1930. Obsahuje dobové fotografie

130,00 Kč

BB/art s.r.o., Praha, 2008. 1. vydání v českém jazyce.

830,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2008.

430,00 Kč

Lípa, Vizovice 1996. Podpis autora.

170,00 Kč

Osvětový odbor družiny dobrovolců, Praha 1937.

130,00 Kč

ČIN, Praha 1938.

130,00 Kč

Rudé právo, Praha, 1950. Ročník IV. číslo 5.

60,00 Kč

V paměti českých veteránů. Montanex, Ostrava 2013. 2. doplněné vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1958. 1. vydání.

130,00 Kč

Gustav Voleský, Praha, 1938.

230,00 Kč

Monatsschrift für das Heimatliche Kulturleben 15.Jahrgang 1933. Text v němčině.

130,00 Kč

Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR v Praze 1946. 2. vydání.

230,00 Kč

Nakladatelství - Brno 1948.Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Profil, Ostrava 1990. 1. vydání.

170,00 Kč

Kronika války - rok 1914. Konvolut dobových časopisů Kriegschronik z roku 1914. cca 60 čísel.

530,00 Kč

Vlastním nákladem N.Tvrdý, Praha. 14 autentických dokladů září 1938.

170,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha 1929.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1961. 1. vydání.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1951. 1. vydání.

230,00 Kč

Tilia Šenov u Ostravy, 2004. 1. vydání.

270,00 Kč

Katalog