Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Text v němčině. R. Piper & Co. Verlag in München, 1917. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1963.

130,00 Kč

Ahnenpass byl v Německu vydáván od roku 1933 jako potvrzení "árijského původu". Toto vydání je z roku 1942. Nevyplněn.

330,00 Kč

Propaganda - jen ke studijním účelům! Zítko, Praha 2000.

970,00 Kč

Československá grafická unie, Praha 1937.

830,00 Kč

Academia, Praha 2008

130,00 Kč

Mladá fronta, 2012.

230,00 Kč

Text německy. S komentářem Hanse Kafky. Ralph A.Höger-Verlag Leipzig-Wien, 1935.

1300,00 Kč

Obsahuje mnoho dobových fotografií. Předmluva generál Rudolf Medek. Péčí památníku Osvobození vlastním nákladem 1934.

2300,00 Kč

Kniha tlumočí věrně Hitlerovy myšlenky, jak je obsahuje Mein Kampf. Nakladatelství Orbis. Praha 1937.

530,00 Kč

Reportáž podle vyprávění škpt. Oty Šachra. Obsahuje dobové fotografie. Nakladatelství Josef Lukasík, Ostrava-Praha, 1947.

130,00 Kč

"Skutečnost a vzpomínky", obsahuje dobové fotografie. Vydalo Okresní muzeum v Náchodě 1988.

330,00 Kč

Volvox Globator / Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014.

130,00 Kč

Biografická příručka, svazek 1 A-B, autoři Stanislav Biman a Sabina Dušková. Vydal Albis international, Ústí nad Labem 2003.

230,00 Kč

Pracovní knížka, 1. světová válka. Obsahuje razítka Přívozu, Hrušova, Ludgeřovic.

530,00 Kč

Nakladatelství B. Kočího Praha 1926.

470,00 Kč

Czechoslovak anti-fascist resistance in pictures 1938 - 1945. Obsahuje mnoho fotografií.Vydal Svaz protifašistických bojovníku, Praha 1965.

130,00 Kč

Ministerstvo národní obrany, Praha 1938. Typo Ladislav Sutnar. Celostránkové hlubotiskové fotografie Jiří Jeníček. Orig. polokožená vazba.

170,00 Kč

Soubor reportáží válečných zpravodajů BBC (Britského rozhlasu) 6. června 1944 - 5. května 1945. Sfinx, Praha 1947.

130,00 Kč

Rybka Publisher, Praha 2007.

170,00 Kč

"Skutečný příběh dívky, která vyrůstala jako dcera velitele Osvětimi". Jiří Černý / Víkend, 2010.

170,00 Kč

"Nároky výcviku v ozbrojených silách". Obsahuje mnoho ilustrací. Mladá fronta, Praha 2016.

170,00 Kč

"Co zažívají speciální policejní jednotky v boji proti zločinu a teroru". Euromedia Group / Knižní klub, Praha 2017.

130,00 Kč

Obsahuje fotografie z archívu autora. Nava, Plzeň 1996. I. vydání.

130,00 Kč

Text německý. Propaganda - jen ke studijním účelům. "120 Bilddokumente aus dem Leben des Führers." Zeitgeschichte, Berlin 1935.

1300,00 Kč

Katalog