Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. 1. vydání. Paseka, Prostor, Praha/Litomyšl 2013.

330,00 Kč

(Prvních padesát let - 1943-1993), Contains photos. Laser, Plzeň 1999.

330,00 Kč

Obsahuje fotografie uniforem. Cesty, Praha 1997.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1960.

97,00 Kč

Revolver Revue, Praha 2007.

130,00 Kč

(Sovětský svaz a jaderná energie 1939-1956), Academia, Praha 2008.

330,00 Kč

(Stejnokroje příslušníků pozemního vojska) Naše vojsko, Praha 2008.

130,00 Kč

Lidové noviny, Praha, 2007. I. vydání.

Propaganda - jen ke studijním účelům! Zítko, Praha 2000.

Československý odboj s nacistická okupační moc 1941 - 1943. Laguna, Praha, 1997. 1. vydání.

Esej o Osvětimi a intelektuálech. Academia, Praha, 2006. 1. vydání.

130,00 Kč

Městský národní výbor, Ostrava, 1965.

Naše vojsko, Praha, 1991.

630,00 Kč

1. vydání. Academia, Praha 2003.

130,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství fortifikační literatury Karlov, Dvůr Králové nad Labem, 2000.

Vydavatelsví Muzeum revolučních bojů a osvobození v Ostravě, Ostrava, 1988.

130,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Dolní Krčmy 1, Mohelnice, 2000. První vydání.

130,00 Kč

Nakladatelství a vydavatelství Spolek, Brno, 2002 První vydání.

130,00 Kč

Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Novém Jičíně, Nový Jíčín 2005.

130,00 Kč

"Historie nejtěžší bitvy druhé světové války." BB/art, Praha 2005.

230,00 Kč

Svojtka&Co, Praha 1998.

230,00 Kč

Rota E 506. pluku, 101. vzdušné výsadkové divize, z Normandie až do Hitlerova Orlího hnízda. Jota, Brno 2002.

130,00 Kč

Katalog