Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

S předmluvou bábušky ruské revoluce Kateřiny Breško-Breškovské psanou pro české vydání. Nákladem družstva "Hlasatel" v Praze, Praha.

530,00 Kč

Academia, Praha 2007. 1. vydání.

130,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1936.

270,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1934, 1935, 1936.

1700,00 Kč

JAZZPETIT, 1983.

170,00 Kč

2 svazky. Objevuje se málo. Orbis, Praha 1942.

3300,00 Kč

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 2010. Kompletní válečné události a jejich následky.

170,00 Kč

VEGA-L, Nymburk 2009.

170,00 Kč

VEGA-L, Nymburk 2012.

170,00 Kč

VEGA-L, Nymburk 2015.

130,00 Kč

VEGA-L, Nymburk 2008.

130,00 Kč

V RÁJI, Praha 2012.

230,00 Kč

VEGA-L, Nymburk 2015.

130,00 Kč

Fortuna Print, Praha 2000.

330,00 Kč

"Světové vojenské uniformy - od počátků po dnešek" Svojka & Co., Praha 2008.

630,00 Kč

Academia, Praha 2006. Dílo shrnující základní informace o konstrukci světa sovětských represivních zařízení a jeho neustále se proměňující struktuře, udržované sítí nepřehledných mechanismů, které sloužily stejně zájmům komunistického režimu jako zájmům vlastním. Průvodce říší zla obsahuje více než 2100 abecedně řazených hesel, obsahujících fakta o všech ústředně řízených sovětských koncentračních táborech.

330,00 Kč

Aventinum, Praha 1992.

330,00 Kč

Sborník prací členů Československé chirurgické společnosti, Naše Vojsko, Praha 1950. II. vydání.

430,00 Kč

Katalog