Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Naše vojsko - MNO, Praha 1965. 1. vydání.

1300,00 Kč

Vyplněná pracovní knížka, Ostrava Hrušov. Protektorát Čechy a Morava.

170,00 Kč

Moravský legionář, Brno 1927.

330,00 Kč

Moravský legionář, Brno 1928.

170,00 Kč

Péčí Památníku osvobození, nákladem vlastním 1946. II. vydání.

430,00 Kč

Neobjevuje se. "Československé pohraniční opevnění 1935-1938". OFTIS, Ústí nad Orlicí 1998. Obsahuje mnoho fotografií, přiložena mapa. II. rozšířené vydání. Text česky a anglicky.

430,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1946.

230,00 Kč

Vlastním nákladem / knihkupectví Fr. Novotný, Náchod 1946. Vložený strojopis dopisu A. Tašnera.

330,00 Kč

Svaz přítel SSSR v Československu, 1946.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1946.

130,00 Kč

Vlastním nákladem / knihkupectví J. Samec. Praha 1947.

170,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1946.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1946. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Nákladem Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu. Praha 1946.

170,00 Kč

"Zpráva Šeskoslovenskej obce legionárskej (I. a II. odboj) krajinského výboru pre Slovensko - k sjazdu konanému 28. a 29. septembra 1946 v Bratislave" Sekretariát ČsOL pre Slovensko v Bratislave.

130,00 Kč

Nákladem ČsOD, Praha 1946.

130,00 Kč

Pokrok, Praha 1946. 1. vydání.

130,00 Kč

S předmluvou bábušky ruské revoluce Kateřiny Breško-Breškovské psanou pro české vydání. Nákladem družstva "Hlasatel" v Praze, Praha.

530,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1936.

270,00 Kč

Katalog