Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Naše vojsko, Praha 2008. 1. vydání.

230,00 Kč

Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta 1998. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní památkový ústav, Brno 2002. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Dobrovský v edici Area, Praha 2008. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Deus, Praha 2009. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

430,00 Kč

Václav Svojtka, Praha 1998. České vydání 1.

230,00 Kč

Rubico, Olomouc 2002. Obsahuje mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Naše vojsko, Praha 2011. 1. vydání. Obsahuje mnoh ofotografií.

230,00 Kč

Propaganda - určeno pouze pro studijní účely. Můj boj. Otakar II., Praha 2000. Text v češtině.

530,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1998. 1. vydání.

230,00 Kč

Melantrich, Praha 1947. 1. vydání.

130,00 Kč

Ministerstvo spravedlnosti v nakladatelství Orbis, Praha 1953

130,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2007. České vydání první.

130,00 Kč

NSDAP, München 1942. Vevázané dva svazky. Propaganda - ke studijním účelům. Ručně psané jméno, datace a dedikace - viz foto. Text v němčině. Polokožená vazba.

3300,00 Kč

Vlastním nákladem autora, 1945. 1. vydání.

230,00 Kč

Vydali v Kroměříži v srpnu 1947 bývalí příslušníci pěšího pluku 3 Jana Žižky z Trocnova.

130,00 Kč

Okresní výbor Svazu protifašistických bojovníků za spolupráce Vlastivědného ústavu, Frýdek Místek. Nedatováno. Nevyskytuje se.

530,00 Kč

Melantrich Praha 1948. 1. vydání.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2020. 1. vydání. Historický román.

170,00 Kč

BETA, Praha 2009. 1. vydání.

630,00 Kč

Katalog