Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Olympia, Praha 2006. 1. české vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

1300,00 Kč

Toužimský & Moravec, Praha 2008. Druhé, doplněné vydání.

330,00 Kč

OMNIBOOKS, 20105.

130,00 Kč

Naše vojsko - Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2010.

230,00 Kč

Sekretariát ÚV SPB, Praha 1963.

130,00 Kč

Roland Verlag Morawitz, Drag. Nedatováno. Text v němčině.

230,00 Kč

Hodnostní označení - rozlišovací znaky druhů vojsk a služeb

230,00 Kč

Nakladatelství Laser, Plzeň 2002. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

170,00 Kč

B. Kočí, Praha 1924. Polokožená vazba. Vevázané oba díly.

4300,00 Kč

Díl I. - III. vevázané. A. Neubert, Praha 1921.

430,00 Kč

Naše vojsko, Praha 2008. 1. vydání.

230,00 Kč

Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta 1998. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní památkový ústav, Brno 2002. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Dobrovský v edici Area, Praha 2008. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Deus, Praha 2009. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

430,00 Kč

Rubico, Olomouc 2002. Obsahuje mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Naše vojsko, Praha 2011. 1. vydání. Obsahuje mnoh ofotografií.

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1998. 1. vydání.

230,00 Kč

Melantrich, Praha 1947. 1. vydání.

130,00 Kč

Ministerstvo spravedlnosti v nakladatelství Orbis, Praha 1953

130,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2007. České vydání první.

130,00 Kč

Katalog