Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Čs. obec sokolská, Praha 1948. 2. vydání. Soubor šesti projevů.

130,00 Kč

Svaz čs. důstojnictva, Praha 1937.

170,00 Kč

L.Mazáč, Praha 1931.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1961. 1. vydání. Obsahuje fotografie a několik map.

170,00 Kč

Protektorátní plakát. Propaganda - jen ke studijním účelům.

4300,00 Kč

V.Neubert a synové, Praha 1947. 1. vydání. Obálka Emil Filla.

330,00 Kč

Melantrich, Praha 1930,. 2. vydání.

230,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1957. 1. vydání.

230,00 Kč

Uveřejnilo ministerstvo informací, Londýn, Anglie, nedatováno.

270,00 Kč

Academia, Praha 1990. 1. vydání.

230,00 Kč

Řada fotografií a dokumentů. J. Zimák, Bratislava 1938. Druhé, opravené vydání. Jako příloha: Československo- maďarská válka o SLovensko roku 1918- 1919.

1300,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1999. 1. vydání.

330,00 Kč

Dvacet let p.pl. 34 S.J.C. v Bruntále, 1938. Leták s razítky a orig. známkami.

130,00 Kč

Nakladatelství letecké literatury Svět křídel, Cheb 2008. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

430,00 Kč

Řada dobových fotografií z Ostravy. Profil, Ostrava 1970. řada dobových fotografií.

230,00 Kč

Lípa, Vizovice 1996. Podpis autora.

170,00 Kč

Svaz čš. důstojnictva, Praha 1938. Typografie L. Sutnar.

230,00 Kč

PROSTOR, Praha 2014. 1. vydání.

230,00 Kč

Vojenský archiv, Praha 1927. Obsahuje mapy.

230,00 Kč

Nakladatelské Družstvo Máje, Praha 1948.

130,00 Kč

Katalog