Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Praha, 1920. Obsahuje mnoho fotografií, mapy.

1300,00 Kč

1. vydání, Grada, Praha, 2022. Obsahuje fotografie.

170,00 Kč

1. vydání. Mladá fronta, Praha 2013. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

1, vydání. Mladá fronta, Praha 2016. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Plakát - Oznámení k narukování 1916 - 1. světová válka. Text v němčině, slovenštině, maďarštině.

1000,00 Kč

Městský národní výbor v Ostravě, Ostrava 1965.

230,00 Kč

Ministerstvo národní bezpečnosti Praha, 1952.

530,00 Kč

2. vydání. Libri, Praha 2022. Obsahuje mnoho fotografií a kreseb.

330,00 Kč

1. vydání. Grada Publishing, Praha 2015. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Mustang Plzeň, 1995. První vydání.

170,00 Kč

Orbis Praha, 1956.

730,00 Kč

FORTBOOKS, Červený Kostelec 2010. 1. vydání. Neprošlo jazykovou úpravou. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem. 2009. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

530,00 Kč

Naše vojsko, Praha 2003. České vydání druhé. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Prostor, Praha 2005.

330,00 Kč

Jiří Novák, Jablonné nad Orlicí 2006

530,00 Kč

BB/art Praha 2003.

130,00 Kč

Academia, Praha 2009.

130,00 Kč

Katalog