Katalog

Spiritismus / Mystika / Magie / Okultismus

Reflex, Praha 1991.

170,00 Kč

Reflex, Praha 1991.

230,00 Kč

Karel Weinfurter, Praha 1939. Revue věnovaná mystice, okultismu a metapsychice.

530,00 Kč

Karel Weinfurter, Praha 1933. Revue věnovaná mystice, okultismu a metapsychice.

530,00 Kč

Půdorys, Praha 1998. Pátá kniha z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka.

830,00 Kč

Půdorys, Praha 1997. 2. upravené vydání. Druhá kniha z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka.

630,00 Kč

Půdorys, Praha 1998. 4. upravené vydání. První kniha z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka.

530,00 Kč

Sezemský K. Nová Paka nedatováno. Vevázány další spiritistické knihy - viz foto. Celkem 12 titulů.

2300,00 Kč

Theosofický spolek, Praha 1906.

330,00 Kč

Aventinum, Praha 1931. Obsahuje dobové fotografie.

430,00 Kč

Vojtěch Šeba, Praha 1947.

530,00 Kč

Otakar Griese, Přerov, 1919-1920. Sborník pro filosofii, mystiku a okkultism.

1300,00 Kč

Radvanice - Mor.Ostrava, 1934

230,00 Kč

Radvanice - Mor. Ostrava, 1933.

230,00 Kč

Vevázáno 8 svazků, svazky edice Spirit a další knihy. Karel Sezemský, Nová Paka, 1914 - 20.

1300,00 Kč

Radvanice ve Slezsku, 1927.

530,00 Kč

1. vyd., Volvox Globator, Praha 1996.

330,00 Kč

Volvox Globator, 1996

330,00 Kč

Trigon, Praha 1991.

430,00 Kč

Díl třetí. Edice Spirit, kterou vydával Karel Sezemský. Sezemský, Nová Paka 1931.

730,00 Kč

Díl 2. Upravil K. Sezemský. Sezemský, Nová Paka 1930.

730,00 Kč

Katalog