Katalog

Spiritismus / Mystika / Magie / Okultismus

Ant. Bayer, Praha 1930.

330,00 Kč

O. Pyšvejc, nakladatelství okultních věd, Praha 1920. 2. vydání. Díl 1.. Polokožená vazba.

930,00 Kč

Knihovna Sfina, Nákladem vydavatelství SFINX, Praha 1923. 3 svazky. Dr. Karel baron z Reichenbachu: Ódicko-magnetické listy. - Přednáška Dr. Gustava Geleye: Příspěvek ke studiu dělených projevů medijních. - Dr. Frederik van Eeden: Studie o snech.

1300,00 Kč

Bohuslava Heranová, Prague. Undated. 2 volumes. Vol. 2 - "GREAT SPACE. Basic cosmic laws.". Published as a manuscript for members of the spiritual comunity.

530,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha nedatováno. 3. vydání.

170,00 Kč

Svobodné zednářství. Výklad jeho etiky, víry a světového názoru. Eine Darlegung seiner Ethik, Religion und Weltanschauung. Text v němčině. Alfred Unger, Berlin 1916.

1300,00 Kč

Komplet 10 čísel. XII. ročník, 1935. Vydal Karel Weinfurter, Praha.

530,00 Kč

B. Kočí, Praha 1926.

130,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha nedatováno. 2. vydání.

330,00 Kč

E.Beaufort, Praha 1908. obsahuje několik fotografií.

630,00 Kč

Karel Sezemský, Nová Paka 1935. Vevázána obálka. Všechny tři díly.

1300,00 Kč

Hejda/Tuček, Praha nedatováno.

330,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha 1928.

170,00 Kč

Edice Psyche, Král. Vinohrady 1940.

1300,00 Kč

Eduard Weinfurter, Praha 1939.

530,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha, bez datace.

230,00 Kč

Autorisovaná přednáška, nedatováno

230,00 Kč

Karel Weinfurter, Praha 1939. Revue věnovaná mystice, okultismu a metapsychice.

530,00 Kč

Půdorys, Praha 1998. Pátá kniha z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka.

830,00 Kč

Půdorys, Praha 1997. 2. upravené vydání. Druhá kniha z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka.

630,00 Kč

Katalog