Katalog

Spiritismus / Mystika / Magie / Okultismus

1. vydání. Rybka Publishers Praha, 2006.

170,00 Kč

Nová Česká Myšlenka, Králové Pole na Moravě 1914. 5 svazek Sborníku praktické filosofie, psychologie a pedagogiky.

330,00 Kč

Vložený dopis Eduarda Tomáše + několik fotografií ve složce, samizdatové tisky E. Tomáše, P. Bruntona a dalších. Vzácné.

2300,00 Kč

Jan Bř. Hůrka, Praha, 1926. České prameny, svzake 42, ročník 7.

170,00 Kč

Trigon, Praha 2004. 1. vydání.

130,00 Kč

Spiritistická revue, Ostrava-Radvanice 1935.

230,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha. Nedatováno. 2. vydání.

230,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha. Nedatováno. Léčení nestřídmosti pomocí zákona žádosti.

230,00 Kč

Jaroslav Mezera - Universalie, 1937. Vyšla jako první svazek sbírky tajných lóžových iniciací. výtisk 19/100.

4300,00 Kč

Jan Pohan, Kral. Vinohrady 1900. Nevyskytuje se. Vevázáno: Srb, Adolf: Karel Havlíček Borovský, neohrožený bojovník za práva národu českého.

3300,00 Kč

Knihovna Sfina, Nákladem vydavatelství SFINX, Praha 1923. 3 svazky. Dr. Karel baron z Reichenbachu: Ódicko-magnetické listy. - Přednáška Dr. Gustava Geleye: Příspěvek ke studiu dělených projevů medijních. - Dr. Frederik van Eeden: Studie o snech.

1300,00 Kč

Bohuslava Heranová, Prague. Undated. 2 volumes. Vol. 2 - "GREAT SPACE. Basic cosmic laws.". Published as a manuscript for members of the spiritual comunity.

530,00 Kč

Svobodné zednářství. Výklad jeho etiky, víry a světového názoru. Eine Darlegung seiner Ethik, Religion und Weltanschauung. Text v němčině. Alfred Unger, Berlin 1916.

1300,00 Kč

B. Kočí, Praha 1926.

130,00 Kč

E.Beaufort, Praha 1908. obsahuje několik fotografií.

630,00 Kč

Karel Sezemský, Nová Paka 1935. Vevázána obálka. Všechny tři díly.

1300,00 Kč

Hejda/Tuček, Praha nedatováno.

330,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha 1928.

170,00 Kč

Eduard Weinfurter, Praha 1939.

530,00 Kč

Katalog