Katalog

Umění české

Úvod do studia malířského rukopisu s úvodem René Huygha. Obálka a typo L. Sutnar. Státní grafická škola, Praha 1939.

730,00 Kč

Obsahujem mnoho fotografií. Radim Polášek / En Face, Ostrava 2017.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií a studií českých kubistů. Vydalo nakladatelství Brána, Praha, 1996.

730,00 Kč

Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury a umění Praha 1962..

830,00 Kč

"20. léta". Panorama, Praha 1989. Obsahuje 126 vyobrazení. Edice Fotografie - Osobnosti.

830,00 Kč

2 svazky: Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957-1968. Galerie hlavního města Prahy, 1991.

830,00 Kč

Odeon, Praha 1990.

230,00 Kč

Galerie a nakladatelství Vltavín, Praha 1995. II. přepracované a doplněné vydání.

170,00 Kč

Grafická úprava Jiří Blažek. Obelisk, Praha 1972. 1. vydání.

170,00 Kč

Úvahy - Kritiky - Polemiky. Soubor statí 1909-1914. Otto Girgal, Praha 1947.

230,00 Kč

1906-1916. Přednostní výtisk! Signováno a kolorováno! Výtisk 52. Předmluvu napsal E. A. Hruška. Vlastní náklad, Praha 1916.

2300,00 Kč

Odeon, Praha 1980.

130,00 Kč

"Soubor signovaných linoritů vytvořených v roce 1974 za vedení odb. as. akad. malířky věry Kotasové." Z. Boháčová, E. Buchtelová, S. Kukalová, P. Pečinková, M.Šrajerová, R. Švácha, J. Tlaskalová, I. Vaňková-Kupková, T. Vrána. KSG-Katedra VTV FF UP, Olomouc 1975.

230,00 Kč

"Historie, kultura, umění". Obsahuje mnoho ilustrací. Národní galerie v Praze, Praha 2007. Kniha + malý katalog.

630,00 Kč

Text český a anglický. Moravská galerie, Brno 1982.

130,00 Kč

Text český a anglický. Moravská galerie, Brno 1986.

130,00 Kč

Text český a anglický. Moravská galerie, Brno 1988.

130,00 Kč

Úvod napsal Vojtěch Volavka. Odeon, Praha 1968. Obsahuje 64 ilustrací.

530,00 Kč

S podpisem Augustina Mervarta. Klub přátel umění, Praha 1939.

130,00 Kč

Signovaný dřevoryt. Edice Obolos - svazek 3. Grafická úprava - Stanislav Odvárka. Čs. výtvarní umělci, Praha 1962.

530,00 Kč

Edice Obolos. 3 původní dřevoryty. Čs. výtvarní umělci, Praha 1964.

170,00 Kč

Obálka - V. Kubašta. Vladimír Žikeš, Praha 1941.

170,00 Kč

"Základ soupisu malířského díla." Jiří Hořava-Měsíc ve dne, České Budějovice 2016.

630,00 Kč

7 originálních grafik - Bláha, Borovský, Kanyza, Klápště, Ouhel, Smutný. Nekompletní, chybí Brunovský, Zoubek a Rittstein. Původní slovo Ludvík Kundera. Ke 180. výročí narození básníkova, připravil jako svůj čtvrtý máchovský soubor v roce 1989 Josef Stejskal v Poličce v počtu 80 číslovaných výtisků. Toto je výtisk 80.

2300,00 Kč

Katalog