Katalog

Umění české

Odeon, Praha 1968. I. vydání. Černobílé i barevné reprodukce.

2300,00 Kč

Graffity. 1. vyd, vydal Big Boss jako svou první publikaci, ve splupráci s nakl. Labyrint, Praha 2016.

230,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1964. I. vydání.

130,00 Kč

Mapový průvodce uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy - druhé, doplněné vydání. Vydal spolek Fiducia ve spolupráci s Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu v roce 2019.

50,00 Kč

Národní galerie, Praha 1979.

130,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1935. Obsahuje 100 tabulek a 159 reprodukcí v textu.

330,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1913, 1915. 2 svazky obsahují mnoho obrazových příloh.

2300,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1933. 2 svazky.

330,00 Kč

"Na paměť třicátého výročí mistrova úmrtí 1899-1929". Vydáno nákladem Jednoty umělců výtvarných v Praze, 1929.

330,00 Kč

Ročník XXXII. Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha 1936.

530,00 Kč

Odeon, Praha 1986.

270,00 Kč

Odeon, Praha 1987.

530,00 Kč

Odeon, Praha 1988. Edice Umělecké profily. Velmi obsáhlá Lieslerova monografie.

430,00 Kč

Obrazová publikace. Odeon, Praha 1985. 1. vydání. Svazek č. 23 z edice Umělecké profily.

230,00 Kč

Obrazová publikace. Odeon, Praha 1989. 1. vydání.

270,00 Kč

Edice Umělecké profily. Odeon, Praha 1991.

330,00 Kč

Umělecké profily, svazek 24. 1. vydání. Odeon, Praha 1985.

530,00 Kč

Obrazová publikace. Odeon, Praha 1968. 1. vydání. Svazek č. 7 z edice Malá galerie.

97,00 Kč

Text ve slovenštině. Obsahuje barevnou obrazovou přílohu. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983.

130,00 Kč

Gallery, Praha 2004. Kniha je v angličtině.

970,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava.

9700,00 Kč

Muzeum umění, Olomouc 2001. Česko-anglická publikace.

270,00 Kč

"Obrázkové seriály z Humoristických listů 1908-1916". Plus, Praha 2012.

430,00 Kč

Fotografie Tibor Honty. Odeon, Praha 1981.

430,00 Kč

Katalog