Katalog

Umění české

Text ve slovenštině. Obsahuje barevnou obrazovou přílohu. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983.

130,00 Kč

Gallery, Praha 2004. Kniha je v angličtině.

970,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava.

9700,00 Kč

Muzeum umění, Olomouc 2001. Česko-anglická publikace.

270,00 Kč

"Obrázkové seriály z Humoristických listů 1908-1916". Plus, Praha 2012.

430,00 Kč

Fotografie Tibor Honty. Odeon, Praha 1981.

430,00 Kč

Avicenum, Praha 1977. 1. vydání.

630,00 Kč

15 barevných tabulí + textová příloha v českém, ruském, německé, anglickém a francouzském jazyce. Text Jan Vojta. Pressfoto / ČTK, Praha.

170,00 Kč

Profil, Ostrava 1979. Edice Podoby, sv. 8.

130,00 Kč

Nakladatel Bed. Kočí, Praha 1917.

230,00 Kč

J.Kotík, Praha, 1941.

130,00 Kč

Nákladem Československého Orla, Brno 1947.

230,00 Kč

Nákladem "Uměleckých snah", Praha 1914.

2300,00 Kč

Nakladatel B.Kočí, Praha nedatováno. objevuje se málo

1700,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1977.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1947.

330,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1921.

270,00 Kč

Výstavy významných polských a československých umělců. Text v češtině a polštině, Český Těšín 1990.

130,00 Kč

Cyklus dvaceti kreseb autora na motivy hornických písní. Příbram, 1969.

130,00 Kč

"Otázka poslání a významu současné umělecké tvorby". Vydal Výtvarný odbor Umělecké besedy v Praze, 1944.

130,00 Kč

Obsahuje barevné fotografie z díla Františka Bílka. Galerie hlavního města Prahy, ateliér Bílkovy vily. 1986.

130,00 Kč

Katalog