Katalog

Umění české

Kant, Praha 2008.

170,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1977.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1947.

330,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1921.

270,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1927.

530,00 Kč

Výstavy významných polských a československých umělců. Text v češtině a polštině, Český Těšín 1990.

130,00 Kč

Cyklus dvaceti kreseb autora na motivy hornických písní. Příbram, 1969.

130,00 Kč

"Otázka poslání a významu současné umělecké tvorby". Vydal Výtvarný odbor Umělecké besedy v Praze, 1944.

130,00 Kč

Obsahuje barevné fotografie z díla Františka Bílka. Galerie hlavního města Prahy, ateliér Bílkovy vily. 1986.

130,00 Kč

Úvod do studia malířského rukopisu s úvodem René Huygha. Obálka a typo L. Sutnar. Státní grafická škola, Praha 1939.

730,00 Kč

Obsahujem mnoho fotografií. Radim Polášek / En Face, Ostrava 2017.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií a studií českých kubistů. Vydalo nakladatelství Brána, Praha, 1996.

730,00 Kč

Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury a umění Praha 1962..

830,00 Kč

"20. léta". Panorama, Praha 1989. Obsahuje 126 vyobrazení. Edice Fotografie - Osobnosti.

830,00 Kč

2 svazky: Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957-1968. Galerie hlavního města Prahy, 1991.

830,00 Kč

Odeon, Praha 1990.

230,00 Kč

Galerie a nakladatelství Vltavín, Praha 1995. II. přepracované a doplněné vydání.

170,00 Kč

Grafická úprava Jiří Blažek. Obelisk, Praha 1972. 1. vydání.

170,00 Kč

Úvahy - Kritiky - Polemiky. Soubor statí 1909-1914. Otto Girgal, Praha 1947.

230,00 Kč

1906-1916. Přednostní výtisk! Signováno a kolorováno! Výtisk 52. Předmluvu napsal E. A. Hruška. Vlastní náklad, Praha 1916.

2300,00 Kč

Odeon, Praha 1980.

130,00 Kč

"Soubor signovaných linoritů vytvořených v roce 1974 za vedení odb. as. akad. malířky věry Kotasové." Z. Boháčová, E. Buchtelová, S. Kukalová, P. Pečinková, M.Šrajerová, R. Švácha, J. Tlaskalová, I. Vaňková-Kupková, T. Vrána. KSG-Katedra VTV FF UP, Olomouc 1975.

230,00 Kč

Katalog