Katalog

Film / Divadlo / Hudba / LP / Tanec

„Jediný téměř úplný příběh folku, trampské a country písně u nás“, Jota, Brno 2004.

430,00 Kč

2 svazky. F. Svoboda, Praha 1926. Svazek č. 47 a 48 z edice Lidová osvěta.

170,00 Kč

Doba pobřeznová. Orbis, Praha 1957. 1. vydání.

130,00 Kč

Příspěvek k dějinám českého divadla 1786-1789. Jako rukopis rozmnožilo Čs. divadelní a literární jednatelství, Praha 1953.

130,00 Kč

F. Šimáček, Praha 1889. Svazek č. 12 z edice Repertoir českých divadel.

130,00 Kč

"Slovníková příručka." 1. svazek - A-K. 2. svazek - L-R. 3. svazek - S-Z. Jazzpetit, Praha 1982-1984.

830,00 Kč

Nakladatelství Vyšehrad, Praha 1946.

230,00 Kč

Grada Publishing, Praha, 2015. I. vydání.

230,00 Kč

Obrazy vzpomínek. Prostor, Praha 1996.

130,00 Kč

Super-production de Henri Varna. Paris, bez datace. Mnoho fotografií.

1300,00 Kč

Československý film v roce 1968. Annuaire du film Tchécoslovaque 1968. Text ve francouzštině a angličtině. Mnoho fotografií. Filmexport, Praha 1968.

230,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1994. Obrazové přílohy.

130,00 Kč

Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.

170,00 Kč

Na podkladě rytmickém a melodickém, se zvláštním zřetelem pro samouky. Orbis, Praha 1951. 1. vydání.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1951. 1. vydání.

230,00 Kč

Komedie o třech dějstvích. A. Neubert, Praha 1938. Svazek č. 34 z edice Nová scéna.

130,00 Kč

Pro dechovou hudbu. Pazdírek, Brno bez datace.

130,00 Kč

Učebnice nepovinného předmětu sborový zpěv pro žáky 3. - 8. ročníku základní školy. Ilustrace Ota Janeček. Edice Učebnice pro základní školu SPN, Praha 1987.

130,00 Kč

Nonstop-nonsens. Obálka Bohumil Štěpán. Fotografie Otakar Rybák. Orbis, Praha 1965. 1. vydání. Svazek č. 75 z edice Divadlo.

130,00 Kč

Hudbu složil František Škroup. Obálka Václav Junek. A. Neubert, Praha 1945. Svazek č. 10 z edice Nová scéna.

130,00 Kč

9 svazků (18 čísel z dvaceti). Ročník 1945-1946. Typo František Tröster. Umělecká beseda, Praha 1945-1946.

430,00 Kč

1. díl. Obálka Radmila Kunová. Mnoho fotografií. Panorama, Praha 1989. Edice Dramatická umění.

230,00 Kč

Krajské osvětové středisko SmKNV, Ostrava 1966.

130,00 Kč

Mnoho obrázků. Čs. filmový ústav, Praha 1989. Svazek č. 3 z edice Filmový klub dětí.

230,00 Kč

Katalog