Katalog

Slovenská avantgarda a typografie 50 - 80. let

Svaz slovenského študentstva, Bratislava 1924. Texty slovenské avantgardy- Novomeský, Lukáč, Smrek, Poničan a další.

1300,00 Kč

Generace - antologie z 12 slovenských básníků Slovenská avantgarda - Lukáč, Smrek aj. Vazba a úprava Ladislav Sutnar. Družstevní práce, Praha 1933.

830,00 Kč

Text ve slovenštině. Obálka A. V. Hrstka. Slovenská liga, Bratislava 1935. Svazek č. 1 z edice Knihy Slovenskej ligy.

330,00 Kč

Text ve slovenštině. Obálka A. V. Hrstka. Slovenská liga, Bratislava 1935. Svazek č. 2 z edice Knihy Slovenskej ligy.

330,00 Kč

2 díly. Text ve slovenštině. Matice Slovenská, Turčianský Sv. Martin 1930.

330,00 Kč

Text ve slovenštině. Ilustrace a vazba Alojz Klimo. Úprava Ľubomír Krátky. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966. 1. vydání. Svazek č. 17 z edice Kruh milovníkov poézie.

130,00 Kč

Slovenská avantgarda. Text ve slovenštině. Mnoho obrázků. Obálka E. Bačík. Obzor, Bratislava 1965. 1. vydání. Svazek č. 31 z edice Malá moderná encyklopédia.

530,00 Kč

Obálka a vazba Alena Jiravová. Československý spisovatel, Praha 1966. 1. vydání.

230,00 Kč

Slovenská avantgarda. Úprava M. Galanda. Leopold Mazáč, Praha 1929.

830,00 Kč

Obálka a autoportrét E. J. E. Štaffa. Globus, Bratislava 1938. Zajímavá obálka.

170,00 Kč

Magazín slovenské literární avantgardy- příspěvky například Lukáč, Poničan, Dilong, Fábry, Roy a další. Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava nedatováno (1935, první dva ročníky vycházely v Melantrichu v Praze). Text ve slovenštině. 3. ročník.

2300,00 Kč

Magazín slovenské literární avantgardy- příspěvky například Lukáč, Poničan, Dilong, Fábry, Roy a další. Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava nedatováno (1935, první dva ročníky vycházely v Melantrichu v Praze). Text ve slovenštině. Ročník III.. Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava nedatováno.

2300,00 Kč

Text ve slovenštině. Ilustrace Milan Spál. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1969. Kruh milovníkov poézie, sv. 35.

130,00 Kč

Katalog