Katalog

Lidové umění/Národopis

ČIN, tiskové a nakladatelské družstvo,Praha 1941. Obsahuje fotografie a kresby.

170,00 Kč

1. vydání. BLOK,Brno 1974. Obsahuje fotografie a kresby.

830,00 Kč

4 listy ilustrací Mikoláše Alše.

530,00 Kč

Hornicko-geologická fakulta VŠB Ostrava, 1978. Vevázáno Pivní zákon.

230,00 Kč

Exerciční dům ve Frýdku, 1946.

130,00 Kč

Ústav lidové kultury ve Strážnici a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,2000.

370,00 Kč

1. vydání. Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště 2010. Obsahuje mnoho fotografií. Resumé v ruském,německém a anglickém jazyce.

170,00 Kč

Státní nakladatelství v Praze, 1923.

630,00 Kč

Ediční středisko ČVUT Praha, 1992. Vzácné, řada vyobrazení, půdorysů a fotografií.

1300,00 Kč

Osveta Martin, 1982. Fotografie Vladimír Židlický, 1979.

130,00 Kč

Knižnice ruchu č. 11, Brno, 1927. S věnováním autora.

230,00 Kč

Orbis, Praha, 1944.

130,00 Kč

SPN, Praha 1974. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií a kreseb.

130,00 Kč

Muzeum Těšínska, Valašské muzeum v přírodě, Tilia 2002. Obsahuje noty, barevné i černobílé fotografie,kresby.

130,00 Kč

Tilia, Šenov u Ostravy, 2000. Obsahuje mnoho fotografií.

270,00 Kč

A. Perout, Ostrava 1918.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1950.

130,00 Kč

Profil, Ostrava, 1980. 1. vydání. Obsahuje i recepty.

230,00 Kč

Věci a lidé, časopis Ústřední lidové a umělecké výroby, Praha 1952. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Krajský národní výbor, Ostrava 1956. 1. vydání.

230,00 Kč

Obzor, Bratislava, 1979. Mnoho vyobrazení, písně ai.

230,00 Kč

A. Perout, Ostrava, 1918.

130,00 Kč

Katalog