Katalog

Lidové umění/Národopis

Práce, Praha 1994.

430,00 Kč

Lipsko, 1889. Uvnitř knihy jsou litografické tabule - kostýmy

330,00 Kč

Spisy Frant. K. Křena svazek VIII. Občanská tiskárna, Brno 1925.

130,00 Kč

III. svazek cyklu Pod hanáckou oblohou. Knihkupectví Společenské knihtiskárny v Přerově, bez datace.

130,00 Kč

Sebral Jos. Mojžíšek, hudebně upravil Eduard Rund. Tiskem Společnosti (dříve Družstva) knihtiskárny v Zábřeze.

130,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1949.

230,00 Kč

Nakladatel Rudolf Storch, Praha 1901. Vevázáno 5 svazků.

1300,00 Kč

Nekompletní - chybí 3 reprodukce. Úvodní studie: Milena Freimanová. Orbis, Praha 1952.

130,00 Kč

Obsahuje černobílé fotografie mincí. Vydáno v Berlíně 1969.

130,00 Kč

Ukázka přirozeného vývoje ženského oděvu, černobílé dobové fotografie. Nákladem B.Kočího, Praha 1908.

630,00 Kč

Romové ve starých pohlednicích - oblečení, zvyky... Mnoho reprodukcí starých pohlednic. Text ve slovenštině a romštině. Region Poprad, Poprad 2006. 1. vydání.

230,00 Kč

Text v němčině. Český folklór. Obsahuje mnoho fotografií. Artia, Praha 1956.

330,00 Kč

Contains black-and-white and coloured photos of coins. Ernst Battenberg Verlag München, no date.

530,00 Kč

Obrázky J. Vodrážky, texty písní z Jindřichova Chodského zpěvníku. R. Svačina, Domažlice 1946.

230,00 Kč

Mnoho fotografií. Jan Štenc, Praha 1927.

230,00 Kč

S notovými záznamy. Mazáč, Praha 1945.

170,00 Kč

Památkový ústav, Brno 1999.

170,00 Kč

(Špalíček národních písní a říkadel), Melantrich, Praha 1940.

130,00 Kč

Umění ažur. Mnoho vyobrazení. Dillmont, Mulhausen bez datace. Text v němčině.

230,00 Kč

Obsáhlé, mnoho vyobrazení. Nákladem vlastním, Velký Týnec u Olomouce 1941.

1300,00 Kč

Zdobený závěsný kalendář s lidovými motivy kytek na původním papírovém podkladu.

230,00 Kč

Katalog