Katalog

Lidové umění/Národopis

Slavnosti lidových písní a tanců v Čechách a na Moravě. Blok, Brno 1985.

330,00 Kč

Text ve slovenštině. Sprievodca po expozícii. Osveta, Dolní Kubín 1986.

170,00 Kč

Lidová hmotná kultura v Čechách a na Moravě. Artia, Praha 1988.

270,00 Kč

Text ve slovenštině. Prírodné krásy a historické pamiatky Gemera. Obsahuje samostatně vloženou mapku. Komisia CR pri ONV v Rožňavě, Bratislava 1969.

230,00 Kč

Oživené chalupy a lidé. Profil, Ostrava 1975. 1. vydání.

130,00 Kč

Obálka, vazba a typografie Miloslav Fulín. Vyšehrad, Praha 1989.

130,00 Kč

Reprodukce šesti Mánesových obrazů a reprodukce kreseb Mikoláše Alše. L. Mazáč, Praha 1940.

170,00 Kč

Edice Lidové umění slovesné, malá řada, svazek 2. Odeon, Praha 1970. 1. úplné vydání.

130,00 Kč

Sto slovenských ľudových piesní. Orbis, Praha 1950.

130,00 Kč

500 českých perel. K. Kisch-Trojan, první československá nototiskárna a knihtiskárna, Nové Benátky bez datace.

130,00 Kč

Sbírka písní národních a znárodnělých pro veselé kruhy naše. Ilustrace Mikuláš Aleš. Rudolf Storch, Praha bez datace.

130,00 Kč

1. vydání. Ilustrace Václav Šprungl. SNDK, Praha 1955.

130,00 Kč

Zásadní dílo, velmi podrobné. 189 celostránkévých obrazových příloh, obrázky i v textu. J. Otto, Praha 1941.

1700,00 Kč

Život našich předků, poměry hospodářské a sociální, jejich slavnosti a obyčeje, Byt (stavby a zařízení), umění lidové. B. Kočí, Praha 1919.

970,00 Kč

Matice lidu, ročník 31, svazek 4. Knihtiskárny Dra. Edv. Grégra, Praha 1897.

530,00 Kč

Obsauje mnoho vyobrazení- kroje, lidové umění apod. Čsl. akademie věd, sekce filosofie a historie, Praha 1956. 1. vydání.

530,00 Kč

Obsahuje mnoho obrázků. Ftografické přílohy Miloš Roháč. Jan. R. Bečák, Velký Týnec u Olomouce 1941.

1300,00 Kč

Fotografie Ludvík Baran. v letech 1975-1983. Obálka, vazba s grafická úprava Václav Ševčík. Panorama, Praha 1987. 1. vydání.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho obrázků. Academia, Praha 1980. 1. vydání.

970,00 Kč

Ilustrace Karel Svolinský. J. Otto, Praha 1943.

330,00 Kč

Slovenské deti vo svojich tradičných hrách. Obálka a typo Z. Rossmann. Osveta, Martin 1972.

330,00 Kč

Profil, Ostrava 1989. Řada vyobrazení.

130,00 Kč

Fotografická publikace. Fotografie M. Fabian, M. Kukačka, M. Polášek a P. Sikula. Osveta, Martin 1989. 1. vydání.

170,00 Kč

Orbis, Praha, 1968. Velmi obsáhlé dílo o české, moravské a slovenské lidové kultuře. Množství obrazových příloh. Orbis, Praha, 1968. Československá vlastivěda, díl III.

830,00 Kč

Katalog