Katalog

Lidové umění/Národopis

Sbírka písní pro národní školy. Státní nakladatelství, Praha 1949.

130,00 Kč

Současnost slovem i obrazem. Obrazová publikace. Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství, Praha 1981. 1. vydání.

130,00 Kč

Život našich předků, poměry hospodářské a sociální, jejich slavnosti a obyčeje, Byt (stavby a zařízení), umění lidové. B. Kočí, Praha 1919.

970,00 Kč

Mnoho vyobrazení- kroje, zvyky a podobně. Lapáček, Praha 1940.

430,00 Kč

Sdružení učitelů pěvců ve Slezsku na Polské Ostravě, 1911

330,00 Kč

2. vyd., Fr. Drdácký, Příbor, 1912

330,00 Kč

A. Perout, Mor. Ostrava 1922

170,00 Kč

A. Perout, Moravská Ostrava 1922.

230,00 Kč

Matice lidu, ročník 31, svazek 4. Knihtiskárny Dra. Edv. Grégra, Praha 1897.

530,00 Kč

III. svazek cyklu Pod hanáckou oblohou. Knihkupectví Společenské knihtiskárny v Přerově, bez datace.

130,00 Kč

Mnoho fotografií. Jan Štenc, Praha 1927.

230,00 Kč

Památkový ústav, Brno 1999.

170,00 Kč

Lidová hmotná kultura v Čechách a na Moravě. Artia, Praha 1988.

270,00 Kč

SNDK, Praha 1951. Kniha lidových písní, vyprávění, říkadel a hádanek českých a slovenských. Velmi obsáhlé.

530,00 Kč

Věnování a podpis autora. Ilustrace Karel Těšík. Joža Jícha, Brno 1941.

130,00 Kč

Text v němčině. Český folklór. Obsahuje mnoho fotografií. Artia, Praha 1956.

330,00 Kč

Obálka Zdeněk Rossmann. Svoboda, Praha 1949.

130,00 Kč

Písně epické. Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1955.

130,00 Kč

S mnoha ilustracemi. CK VLKSM, Moskva 1955.

230,00 Kč

Stýblo, Praha 1865. Vzadu ručně psaný zpěvník Rozličné písně Aloise Pátka. Autorská razítka učitele Aloise Pátka rovněž několikrát v knize.

1300,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1949.

230,00 Kč

500 českých perel. K. Kisch-Trojan, první československá nototiskárna a knihtiskárna, Nové Benátky bez datace.

130,00 Kč

Mnoho barevných a černobílých ilustrací krojů, choreografií, druhů tanců a jiné. Text v ruštině. Moskva 1954.

1300,00 Kč

Katalog