Katalog

Hornictví / Ostrava

Za starou Ostravu, 2005. 550 ks.

230,00 Kč

Německá mapa Moravské Ostravy a okolí. 1936.

530,00 Kč

Text i anglický i německý. Statutární město Ostrava, Ostrava 2001.

170,00 Kč

Německy. Mähr.-Ostrau 1938. Druck von Julius Kittls Nachfolger, Keller & Co.

130,00 Kč

Městská spořitelna ve Slezské Ostravě, 1926.

130,00 Kč

Grafický list s ostravským motivem. Moravská Ostrava, 1933.

1300,00 Kč

Sborník příspěvků. Obsahuje mnoho fotografií. Československá televize Ostrava, Ostrava 1975.

130,00 Kč

Sborník o ostravském studiu České televize. Obsahuje řadu dobových fotografií. Čs. televize Ostrava, Ostrava 1980.

130,00 Kč

Ostrava-Radvanice, 1987. Samostatná publikace č. 34. Mnoho vyobrazení.

170,00 Kč

K 10. výročí založení svazu společenstev hostinských pro Slezsko ve Slezské Ostravě. 1923-1933.

530,00 Kč

Alois 'Simeček, Ostrava. Uvnitř letáku jsou značky porcelánu a keramiky.

330,00 Kč

Odra, Moravská Ostrava 1912.

430,00 Kč

Text v němčině. Prodejna Sdružených československých železáren, Ausgabe 1937.

230,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1946. III. vydání.

130,00 Kč

SMTL, Praha 1967. 1. vydání. Obsahuje, tabulky, obrázky.

170,00 Kč

Přírodovědecká společnost, Mor. Ostrava 1924. Vzácné vydání. Obsahuje mnoho fotografií a mapku.

1300,00 Kč

SNTL, Praha 1955. 1. vydání.

430,00 Kč

Jul. Kittls Nachf. Keller & Co., Moravská Ostrava (nedatováno). 100 let Vítkovických železáren. Obsahuje mnoho hlubotiskových fotografií z provozu. Text v němčině.

1300,00 Kč

Kniha slavné ostravské básnířky. Berlín, nedatováno. Německy. Uvnitř knihy je pohlednice adresovaná sochařce Heleně Scholz. Kniha zřejmě pochází z její pozůstalosti. Maria Stona také Marie Scholzová, rozená Stonawská, (1. prosince 1859, Třebovice – 30. března 1944, tamtéž), byla německy píšící spisovatelka a básnířka. Žila na svém rodném zámku v Třebovicích (dnes městská část Ostravy). Okruhu významných lidí ze světa kultury, kteří se u ní po několik desetiletí scházeli, se říkalo Slezský ...

4300,00 Kč

Ediční středisko VŠB, Ostrava 1968.

170,00 Kč

Městský obvod Michálkovice 2009. Věnování autora.

230,00 Kč

Katalog