Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Ant. Hajn, Praha 1910. Obsahuje mnoho dobových vyobrazení - balony, vzducholodě aj.

3300,00 Kč

Svojtka & Co., s.r.o, 1998.

170,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1981. 2. přepracované vydání.

230,00 Kč

Ministerstvo železnic Č.S.R., 1930.

1300,00 Kč

Aventinum, 1999.

230,00 Kč

Ministerstvo železnic ČSR, Praha 1931. Řada vyobrazení, železniční mapy aj.

4300,00 Kč

Dopravní podnik města Ostravy, 1994. Shrnutí: česky,anglicky,německy,francouzsky,rusky.

530,00 Kč

Návod k obsluze automobilů. Mnoho ilustrací, nákresů. Autoexport Moskva, bez datace.

170,00 Kč

Edice Knižnice Svazarmu, svazek 83. Obálka Miroslav Dušek. Naše vojsko Praha, 1981.

130,00 Kč

Grafická úprava Hana Fialová. 1. vydání. SNTL Praha, 1967.

130,00 Kč

Učební texty, A/3. Řada vyobrazení. Sportovní a turistické nakladatelství Praha, 1959.

170,00 Kč

Nadas Praha, 1985. Mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Mnoho obrázků. Cesty, Praha 1996. 1. vydání.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho obrázků. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1962. 1. vydání.

170,00 Kč

Ze začátků našeho letectví. Obálka, vazba a ilustrace Miloš Hrbas. Mladá fronta, Praha 1955.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho obrázků. Chybí samostatně vložené přílohy. SNTL, Praha 1969. 1. vydání.

130,00 Kč

Text v němčině. Rady pro řidiče motorových lodí. Obsahuje samostatně vloženou mapu. Bussesche Verlagshandlung GmbH, Herford 1967.

130,00 Kč

Frederick Warne, Londýn 1966. Popisuje 100 různých typů lodí, obsahuje 16 barevných příloh, 16 fotografií a 96 kreseb.

130,00 Kč

MNO, Praha, 1965. Obsahuje mnoho fotografií a obrázků. 12 čísel, ročník 16.

430,00 Kč

Naše vojsko, Praha , 1985,1986, 1988, 1993, 1994, 1. vydání. Ares, Praha 1997. 1. vydání.

830,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1970. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

330,00 Kč

Albatros, Praha 1983. Edice OKO, objevuje se málo.

230,00 Kč

Dopravní podnik města Brna, Brno 2019.

170,00 Kč

Katalog