Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Naše vojsko - Svaz pro spolupráci s armádou, Praha 1954.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací, fotografií a tabulek. Nadas, Praha 1981.

530,00 Kč

"Tovární piloti". Obsahuje mnoho fotografií. Orbis, Praha 1944. III. vydání.

170,00 Kč

"Příručka pro plachtaře a instruktory plachtění". Sborník prací Polského plachtařského výzkumného ústavu. Naše vojsko, Praha 1950.

430,00 Kč

Část V. - Mechanické části a celková rekonstrukce. "Učební texty pro strojvedoucí a údržbáře motorových lokomotiv". Dopravní nakladatelství, Praha 1960.

330,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1967.

530,00 Kč

Od 2. světové války do současnosti.Obsahuje mnoho fotografií. Naše vojsko, Praha 2010.

330,00 Kč

Konvolut 13. pohlednic. Svépomoc, Praha bez datace.

170,00 Kč

"Čtení o dráze olomoucko-pražské". Obálka Zdeněk Balaš. Mnoho ilustrací. Josef Lukasík, Ostrava-Praha 1947. 1. vydání.

270,00 Kč

Rebo Productions, Dobřejovice 2005.

230,00 Kč

Afrika, Blízký východ a část zemí Evropy po roce 1945. Vyskytuje se málo. Ares, Praha 2000.

330,00 Kč

Repo Productions, Čestlice 2000.

230,00 Kč

Populární uvedení do theorie i práce leteckých motorů. Práce, Praha 1950.

1300,00 Kč

Nadas, Praha 1970. 1. vydání.

330,00 Kč

600 nejznámějších zbraní světa. 1. vydání. Ottovo nakladatelství, Praha 1997.

170,00 Kč

Krátké ruční palné zbraně. 2. opravené a doplněné vydání. Fortuna Print, Praha 1995.

130,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2001.

430,00 Kč

Úplný ilustrovaný průvodce pistolemi a revolvery světa. 1. vydání. Naše vojsko, Praha 1995.

230,00 Kč

S mnoha obrázky. 1. vydání. SNTL, Praha 1957.

330,00 Kč

1. vydání. Ottovo nakladatelství, Praha 1997.

170,00 Kč

Kniha o vývoji a druzích dopravních prostředků. Mladá fronta, Praha 1955.

230,00 Kč

Rebo Productions, Praha 1994.

230,00 Kč

Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček, Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček s rozchodem 1435 mm, Projektování celostátních drah normálního rozchodu, Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 mm a 1520 mm, Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí. Úřad pro normalizaci a měření, Praha 1967, 1975, 1976, 1977, 1979.

230,00 Kč

Katalog