Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

NDS, Praha 1974.

170,00 Kč

Fotografický atlas. Aventinum, Praha 2004. III. vydání.

230,00 Kč

Fotografický atlas. Aventinum, Praha 2004. III. vydání.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Naše vojsko, Praha 1984.

130,00 Kč

Text v angličtině. Obsahuje mnoho fotografií. Lorenz Books, Leicestershire 2013.

330,00 Kč

Letecký čtyrnáctideník Svazarmu. Rok 1959 - nekompletní Rok 1960 - komletní

230,00 Kč

Nadas, Praha 1983. 1. vydání.

330,00 Kč

Kopp České Budějovice, 1999.

230,00 Kč

Computer Press, Brno 2003.

170,00 Kč

Praha, 1948.

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1970.

130,00 Kč

Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1991.

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1961, 2. vyd.

530,00 Kč

Aventinum, Praha 1992.

330,00 Kč

Dějiny železnice v Rakousko-uherské monarchii. 2 svazky, text v němčině. Karl Prochazka, Wien, Teschen, Leipzig, 1906. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací.

3300,00 Kč

Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů. Hlavní správa odbytu.

530,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1981.

430,00 Kč

Letecký speciál zima 1988.

130,00 Kč

Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1961.

130,00 Kč

Pressfoto, Praha nedatováno

130,00 Kč

Melantrich, Brno 1939.

530,00 Kč

Nákladem vydavatelstva Čas. "Moře a plavba" v Praze, 1932.

530,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací, fotografií a tabulek. Nadas, Praha 1981.

530,00 Kč

"Příručka pro plachtaře a instruktory plachtění". Sborník prací Polského plachtařského výzkumného ústavu. Naše vojsko, Praha 1950.

430,00 Kč

Katalog