Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Pro 1., 2. a 3. ročník odborných učilišť a učńovských škol. Mnoho obrázků. Vazba Karel Míšek. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1971. 1. vydání.

130,00 Kč

Obrazová publikace. Artia, Praha 1980.

230,00 Kč

Mnoho obrázků. Obálka Otakar Karlas ml.. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1985. 1. vydání.

170,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Ullstein, Berlin 1936.

170,00 Kč

Fotografie J. Rajnoch. Naše vojsko, Praha 1953. 1. vydání.

130,00 Kč

Mnoho obrázků. Naše vojsko, Praha 1956. Svazek č. 3 z edice Výcviková knižnice řidičů.

130,00 Kč

Obálka Ivan Urbánek. Naše vojsko, Praha 1959. 1. vydání. Svazek č. 17 z edice Velká knižnice automobilu.

130,00 Kč

Obrazová publikace. Slovart, Praha 2000. 1. vydání.

270,00 Kč

Mnoho obrázků. Knižní klub, Praha 1995. 1. vydání.

230,00 Kč

České dráhy, Olomouc nedatováno.

230,00 Kč

3 svazky Evropa, Asie, Afrika, Austrálie a Oceánie a Severní a Jižní Amerika. Mnoho obrázků. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1988-1990. 1. vydání.

370,00 Kč

Mnoho obrázků. Naše vojsko, Praha 1954. 1. vydání. Svazek č. 4 z edice Výcviková knižnice řidičů.

130,00 Kč

Francouzské jizdní řády. Text ve francouzštině. Bez datace, do roku 1945.

730,00 Kč

Barevný katalog aut značky Chrysler. Text v angličtině. Chrysler Corporation, ??.

1300,00 Kč

Text v němčině. Katalog železničních modelů. Ernst Paul Lehmann Patentwer, Nümberg 1990.

170,00 Kč

Mnoho obrázků. Naše vojsko, Praha 1951.

130,00 Kč

Nálepka s vyobrazením kočáru z roku 1897. Tatra, Kopřivnice nedatováno.

330,00 Kč

Obálka Petr Kubín. Mnoho obrázků. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1988. 1. vydání. Edice Knižnice motoristů.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Ilustrace Horst Schlef. Verlag Neues Leben, Berlin 1963.

170,00 Kč

Mnoho obrázků, schémat. Naše vojsko, Praha 1948.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1957. 1. vydání. Svazek č. 19 z edice Knižnice letectví.

230,00 Kč

Kniha o opravách automobilů- veteránů. Mnoho nákresů a obrázků. Text v němčině. C.A. Weller, Berlin 1930. 1. vydání.

2700,00 Kč

Úvod do automobilismu. Škubal a spol., Praha, 1946. 4. vydání.

130,00 Kč

Obsluha a údržba. Text česky. Mnoho nákresů. VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau.

170,00 Kč

Katalog